Menu

Bouwstenen en cement

Hieronder de instellingen die De Wijk van Morgen hebben gemaakt tot wat ze nu is:

De bouwstenen

Kamer van Koophandel Kempen

Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil op die manier fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van zijn regio.

http://www.voka.be/kempen/

http://www.voka.be/kempen/

Confederatie Bouw

Reeds meer dan 100 jaar staat de Confederatie Bouw op de bres, zet zij zich in en bekommert zij zich om al wat reilt en zeilt in en rond de bouwsector van de regio Antwerpen.

http://www.confederatiebouw.be/

http://www.confederatiebouw.be/

VITO

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.

https://vito.be/

https://vito.be/

Bouwunie

Bouwunie verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie komt op voor hun belangen. Ze verstrekt gespecialiseerd advies, doet aan lobbying, legt eigen accenten, verkondigt eigen standpunten en biedt een platform waar collega bouwkmo's elkaar kunnen ontmoeten.

http://www.bouwunie.be/

http://www.bouwunie.be/

Kamp C

Autonoom provinciebedrijf Kamp C is het provinciaal centrum duurzaam bouwen en wonen, het Vlaams steunpunt, de Vlaamse cleantech-antenne voor de bouwsector. Haar missie is de transitie naar een duurzame samenleving versnellen, met de focus op de bebouwde omgeving.

http://www.kampc.be/

http://www.kampc.be/

Provincie Antwerpen

De provincie en haar medewerkers vormen samen een dynamisch streekbestuur dat ten dienste staat van alle inwoners op haar grondgebied. Het is de schakel tussen de gemeentebesturen, de federale en de Europese overheden. De provincie vervult een belangrijke maatschappelijke rol.

http://www.provincieantwerpen.be/

http://www.provincieantwerpen.be/

Het cement

De Wijk van Morgen wordt gesteund door: