Menu

3D in de bouw? Dirty, dusty and dangerous?

3 maart 2016

20160223_171607_resized.jpg

Inspiratiecafé met Jan Desmyter (WTCB)

De perceptie van de bouw is nog vaak volgens de drie D’s (Dirty, Dusty en Dangerous). Oftewel werken in de bouw is vuil en gevaarlijk. Maar is dit wel nog zo? Wordt de bouw nog altijd zo traditioneel op de werf uitgevoerd? Heeft de bouw alleen maar incrementele, dagdagelijkse innovatie of zijn er ook in deze sector disruptieve veranderingen bezig? En zo ja, om welke innovaties gaat het dan? Op deze vragen trachtte Jan Desmyter, Departementshoofd Duurzame Ontwikkeling  bij het WTCB,  tijdens een inspiratiecafé van De Wijk van Morgen een antwoord te geven.

Om bouwprofessionelen wakker te schudden en warm te maken voor het café hadden wij wat vragen gepost:  Wat doet het WTCB nu eigenlijk? Onderzoeken zij problemen uit de bouwsector of zijn zij bezig met innovatie? Is het oude orde of nieuwe orde? Wat hebben bouwprofessionelen aan het WTCB? Met name binnen het WTCB veroorzaakte dit voor wat onrust, met als gevolg dat Jan bijzonder goed voorbereid op café kwam.

Wat het WTCB doet en de bouwprofessionelen er aan hebben, is kort samengevat in dit gave filmpje. Hierin laten ze zien hoe hun website als een krachtig hulpmiddel voor de bouwbedrijven kan ingezet worden: welke richtlijnen moeten ze volgen? Hoe een correcte offerte opmaken? Wat is de kwaliteit van bepaalde bouwmaterialen? Kortom een handige tool bij hun dagelijkse werkzaamheden. Zeer handig voor de sector, maar nog geen innovatie.

Verder zijn ze bezig met alle mogelijke aspecten van de bouw: van verdichting tot superisolatie, van akoestiek tot CO2-arme materialen.  Hier komen ook  innovatieve technieken, materialen, processen, … aan bod. Echter wel altijd vanuit het standpunt van nú: wat kan de huidige bouwsector er vandaag mee doen. Maar moet er ook geen antwoord geboden worden op de vraag: waar moet de bouwsector van de toekomst vandaag op inzetten?

Zo hebben ze al onderzoek uitgevoerd op het vlak van 3D printen bij het restaureren van erfgoed en kunstwerken, maar dit blijft voorlopig beperkt tot een niche. Echter dit toont wel aan dat er ook bij het WTCB een transitie bezig is: van bouwprobleem onderzoekend tot proactief gaan kijken naar wat nieuwe innovatie, zoals 3D printen, voor de bouw kan betekenen.

Wist je verder dat de aangesloten aannemers bij problemen een expert van het WTCB kunnen raadplegen (live chat) of een expert ter plekke laten komen?

Wist je dat er een WTCB-Contact aankomt over beton-recyclage?

Wist je dat door ENBRI, European Network of Building Research Institutes, het WTCB met alle kenniscentra van de bouw in Europa is verbonden? Altijd handig als je je weg zoekt in het buitenland. En dat de technology watch tegenwoordig C-Watch heet en dat je dit kunt volgen op c-watch.be.

Na dit café zijn de vragen die we ons stelden ruimschoots beantwoord door de inspirerende uiteenzetting van Jan. Het WTCB bevestigd hierdoor nogmaals zijn waarde binnen de bouwsector en De Wijk van Morgen. Zoals @vandenBergPP twitterde: Als #DeWijkvanMorgen de trends zoekt en bouwbedrijven ermee laat spelen, is het #WTCB er om te kijken of het wel kán. Het WTCB is hierbij een aangewezen partij om voor nieuwe innovaties een wettelijk kader (richtlijnen, specificaties, regelgeving, …) op te maken en de opname hiervan aan te jagen bij de overheid. 

Deel dit bericht!