Menu

Innovatief ondernemen of traditioneel sterven

19 april 2016

Geert Verachtert.jpg-large

Dat de wereld aan een snel tempo verandert hoeven we je vast niet meer te vertellen. Dat de traditionele verdienmodellen in de bouw steeds meer onder druk staan, is ook geen geheim meer. Enerzijds gebeurt dat door steeds kleiner wordende marges. Anderzijds door goedkope buitenlandse werknemers. Hoe gaat een bouwbedrijf daarmee om? Geert Verachtert CEO van Group Van Roey sprak erover op een inspiratiecafé van de Wijk van Morgen.

Toen Groep Van Roey de sportoase oprichtte, stapte het bouwbedrijf 10 jaar geleden al mee in het verhaal van publiek-private samenwerkingen, het PPS-model.  Ze boden gemeentes niet alleen het ontwerp en de bouw van een sporthal aan zoals gebruikelijk, maar gingen ook nog een stapje verder, namelijk de  sporthal gedurende 30 jaar te onderhouden en uit te baden. De gemeente betaalt dan een jaarlijkse bijdrage voor de sporthal in plaats vaneen éénmalige som.Menig bouwondernemer verklaarde hen gek,want een sporthal onderhouden en exploiteren gaat verder dan enkel het l bouwen ervan. Zo moest Van Roey niet alleen de kost van de bouw van de sporthal incalculeren, maar moesten ze ook gaan bereken wat het per jaar zou kosten om de sporthal uit te baten. Daarnaast bracht het project ook wat financiële risico’s met zich mee. Je krijgt namelijk niet eenéénmalige som bij de start van de bouw, maar jaarlijks één deel van die som gedurende 30 jaar.

Dat dit businessmodel ondanks de financiële risico’s toch interessant is, bewijst de  groei van de sportoase in België. Op dit moment zijn er 9 sportoases operatief in België daarnaast zijn er ook nog 3 in opbouw. Het businessmodel van de sportoase is niet alleen rendabel, maar brengt ook met zich mee dat er beter wordt nagedacht over het bouwproces. Zo zijn de gebouwen vaak energievriendelijker om de kosten te drukken en wordt er jaarlijks geïnvesteerd om de service te kunnen aanbieden die aan de publieke partner beloofd is.

Dat enkele bouwbedrijven het initiatief hebben genomen om het traditionele verdienmodel in hun sector om te gooien is alleen maar positief. Het is nu aan andere belanghebbenden om mee op de kar te springen. Niet alleen om dit businessmodel verder uit te werken, maar ook door steeds opnieuw nieuwe innovatieve verdienmodellen te onderzoeken en daarbij af te stappen van de traditionele risicoanalyses.

Deel dit bericht!