Menu

Hoe renoveren we de Wijk van Morgen?

8 juni 2016

Dieter Cuypers.jpg-large

Om helemaal klaar te zijn voor morgen vereisen onze huidige woningen doordachte renovaties met als doel zo weinig mogelijk energie te verbruiken en een zo groot mogelijk onderdeel daarvan te halen uit hernieuwbare energie.

In Vlaanderen beweegt heel wat onder burgers: van groepsaankopen tot groepsaannemingen. Lokale besturen, burgerinitiatieven en middenveld nemen in verspreide slagorde het voortouw. Hierbij gaat het niet enkel om het creëren van schaaleconomieën voor de vraagzijde, maar ook totale ontzorging en bovenal om de kracht die uitgaat van projecten. Toch blijven er nog vragen onbeantwoord: Welke rol is er weggelegd voor de aanbodzijde? Hoe kan de bouwsector daarmee omgaan en meesurfen op deze transitie? In ons café nodigden wij Dieter Cuypers, onderzoeker bij Vito, uit om antwoorden te vinden op deze vragen.

Nederland heeft een voorsprong als het op collectief renoveren van woningen aankomt. De reden? In Nederland is 36 procent van alle woningen in handen van (sociale) huurcorporaties. Het grote voordeel daarvan is dat als een wijk in Nederland een renovatie ondergaat, enkel de CEO van de corporatie moet worden overtuigd. In België zijn deze corporaties veel minder groot. Als we hier gezamenlijk willen renoveren moeten we eigenaar per eigenaar overtuigen van het nut van een energiezuinige renovatie. Om deze mensen van een collectieve renovatie te overtuigen zijn er redenen nodig .

De eerste reden  is het technisch-financieel schaalvoordeel. Door meerdere huizen tegelijk in dezelfde wijk te renoveren, bespaar je  personeel, materiaal (bijvoorbeeld door zonnepanelen in groep aan te kopen) en vervoer.

Er is echter nog een andere reden die vaak doorslaggevend is in de beslissing van bewoners om al dan niet te renoveren. Namelijk het sociale aspect: het als- mijn- buurman -het –doet-doe-ik -ook –mee-effect. Daarom is het belangrijk dat er voorbeeldprojecten opstarten binnen verschillende wijken, om te tonen dat het kan!  Het Kennisplatform Renovatie lanceerde daarvoor het proeftuinproject. Dat  zijn 10 projecten waar verschillende partners samen collectief gaan renoveren. Bij 6 projecten gaat het om een renovatie van een sociale huisvesting, de andere 4 richten zich  op de privémarkt. De resultaten kan je vinden op de website van het Kennisplatform Renovatie.

De financiering               

Naast het sociale aspect is er natuurlijk geld nodig om te renoveren. ‘Financieel interessant’ is geen synoniem voor gratis. Om financieel te ondersteunen heeft  Vlaanderen  de renovatielening in het leven geroepen: mensen die willen renoveren kunnen een bedrag van maximum 10.000 euro lenen aaneen rente van 2 procent. Als je een woning grondig wilt renoveren, dan is 10.000 euro niet genoeg. Limburg is tot nu toe de enige provincie waar je 30.000 euro extra kan lenen bovenop de Vlaamse renovatielening. Als Vlaanderen echt wil inzetten op collectieve renovatie is het geen overbodige luxe om dat bedrag voor heel Vlaanderen te verhogen. Want de wijk van morgen staat er al, we moeten ze alleen nog doordacht renoveren!

Deel dit bericht!