Menu

De wijk van morgen wordt nu gebouwd

25 januari 2017

Kamp C.png

In de bouwsector is een revolutie aan de gang. Innovatieve technologieën en nieuwe businessmodellen veranderen de manier waarop  we bouwen drastisch. Ook in Vlaanderen  beweegt er heel wat, maar het blijft bij losse initiatieven. “Onze bouwbedrijven moeten meer informatie delen”, meent Peter-Paul van den Berg, directeur van Kamp C. Het platform De Wijk van Morgen, zijn geesteskind, biedt voorbeelden en demo’s op een presenteerblaadje  aan.

In de transitie naar een nieuwe economie en een duurzame samenleving komt het er als bedrijf op aan de boot niet te missen. Ook in de bouw- en renovatiesector kan een duurzame aanpak bedrijven een voorsprong opleveren, zegt Peter- Paul van den Berg, directeur van Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen in Westerlo. “Overal om ons heen vind je voorbeelden van duurzaam bouwen. Maar er zijn nog veel knelpunten die de opschaling en doorstroming van nieuwe ontwikkelingen tegenhouden. Met De Wijk van Morgen willen we duurzame innovaties in de bouwsector een duwtje in de rug geven."

Qua performantie zijn jullie alvast goed bezig: dagelijks verschijnen er verse nieuwsberichten die duurzame innovaties in de bouw op een laagdrempelige manier presenteren.

De Vlaamse bouwsector is behoudsgezind. Men beseft wel dat er van alles gebeurt op het vlak van duurzame innovaties en cleantech, maar het kost veel tijd en energie om die ontwikkelingen op de voet te volgen. Wij willen professionals uit de bouwsector ontzorgen door die informatie te bun delen en op maat aan te bieden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Twee medewerkers van De Wijk van Morgen scannen permanent de digitale horizon op zoek naar informatie die relevant is voor onze bouwsector. Beleidsinitiatieven, sprekende cases, in het oog springende duurzame gebouwen, nieuwe snufjes en beloftevolle technologieën: het komt allemaal op onze radar. De artikels komen van overal: de nationale en internationale pers, sociale media, nieuwsbrieven, blogs … We screenen ze op relevantie en sorteren het nieuws per doelgroep. Alleen nieuwswaardige artikels worden weerhouden. Als de CEO van een doorsnee kmo zelf naar die informatie op zoek moet gaan, verliest hij veel tijd en dreigt hij ook nog eens de weg kwijt te raken in het overaanbod. Wij bieden de informatie kant en klaar aan, in de vorm van korte artikeltjes en foto’s. Als je een halfuurtje op onze nieuwspagina rondsurft, ben je mee met de laatste ontwikkelingen. We verspreiden ook drie elektronische nieuwsbrieven naar specifieke niches: de bouwbedrijven en de aannemerij, ingenieurs en architecten, en producten en technieken.

Ego’s aan de kant

Jullie maken je sterk dat jullie niet alleen informatie bij elkaar brengen, maar ook mensen. Is er dan zoveel nood aan netwerking in de sector?

Er is een grote behoefte aan de uitwisseling van kennis en ervaring. Bepaalde bedrijven zetten wel in op innovatie, maar de geleerde lessen komen te weinig bij andere spelers terecht. Heel wat bedrijven hebben nog te weinig zicht op de voordelen die duurzame bouwtechnieken hen kunnen opleveren. Aan expertise geen gebrek in Vlaanderen, maar de kennis stroomt te weinig door. Je moet al een congres in het buitenland bezoeken om een goed voorbeeldproject uit een buurgemeente te leren kennen. Nochtans kan het een echte eyeopener zijn om inspirerende voorbeelden te zien of iemand te horen vertellen over zijn ervaringen met duurzame bouwtechnieken. We moeten dringend onze ego’s aan de kant schuiven en meer inzetten op samenwerking.

Hoe wilt u dat bereiken?

Wij hebben ondervonden dat zo’n kruisbestuiving gemakkelijker optreedt als je mensen met elkaar aan de bar zet dan als je ze forceert om ideeën uit te wisselen in een workshop of brainstormsessie. Daarom organiseren we inspiratiecafés rond bepaalde thema’s. Door ongedwongen met gelijkgestemden te babbelen over zaken die je bezighouden, kom je op ideeën en ontstaan bijzondere samenwerkingen. In februari en maart staat betoninnovatie op het programma: we organiseren drie infosessies waarop experts uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven komen spreken. Tot slot maken we een inspiratiereis: we gaan een kijkje nemen bij een concreet project of bezoeken een bedrijf of installatie. We brengen actoren uit de sector ook online samen. Op onze website kom je met één muisklik in contact met de mensen die zich het sterkst engageren in de Wijk van Morgen, de top 100 van de Vlaamse duurzame bouwwereld.

Jullie zetten sterk in op informatie-uitwisseling via internet en sociale media. Vanwaar die keuze?

We willen bestaande cases zichtbaar maken. Door de informatie rond duurzaam bouwen naar een hoger niveau te tillen en te intensifiëren, kunnen we de markt laten versnellen. In Nederland is dat ook gebeurd met de Energiesprong. Met dat plan mikte de Nederlandse overheid tegen eind 2016 op de renovatie van 110.000 huurwoningen tot Nul op de Meter-woningen: huizen die minstens evenveel energie opwekken als ze verbruiken. Mede dankzij sociale media en het internet is dat een groot succes geworden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het initiatief in 2017 over te hevelen naar de markt, maar gezien het grote succes is dat vorig jaar al gebeurd. Bij onze noorderburen wordt elk nieuw voorbeeld van duurzaam bouwen online verspreid en gretig gedeeld. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen.

Demoproject

Een van de trends die jullie omarmen is circulair bouwen. Wat maakt dat concept zo interessant?

Circulair bouwen is in Vlaanderen nog grotendeels onderbelicht. Nochtans is het een evolutie die een grote impact zal hebben op de bouwsector en waarmee een grote duurzaamheidswinst te boeken valt. Onder meer in Nederland duiken de eerste circulaire gebouwen al op. Denk maar aan Park 20|20 in de buurt van Amsterdam, het eerste cradle-to-cradle-bedrijvenpark, dat bestaat uit 88.000 vierkante meter aan kantoren en zo’n 3500 vierkante meter aan voorzieningen. En op het bedrijventerrein Schiphol Trade Park is men gestart met de aanleg van Valley, een circulaire ‘hub’ waar ideeën en technologieën ontwikkeld zullen worden. Maar wat betekent de circulaire economie concreet voor de bouwsector in Vlaanderen? Gaat het enkel om beter recycleren of reikt het verder dan dat? Hoe bouw je een ‘circulair gebouw’ en wat als klanten binnenkort geen bouw- materialen of (delen van) gebouwen meer willen kopen, maar er nieuwe vormen van eigendom ontstaan? Om dat uit te spitten starten we binnenkort met een demonstratieproject.

Op de site van Kamp C in Westerlo plannen jullie de bouw van een circulair gebouw: ’t Centrum.

Klopt. Het wordt een duurzaam, multifunctioneel, modulair en veranderingsgericht gebouw, waar andere organisaties, lokale overheden en bedrijven hun mosterd kunnen halen. We zullen er ook nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van eigendom demonstreren. Met dit project willen we de circulaire economie sneller laten doordringen tot de bouwsector en het concept concreet maken voor de Vlaamse bouwbedrijven. De bedoeling is om het onderzoek en de kennis rond circulair bouwen te valoriseren. We gaan bouwbedrijven samenbrengen en samen onze tanden zetten in de circulaire economie. ’t Centrum zal ook het middelpunt worden van de bouwclusters die we aan het vormen zijn binnen De Wijk van Morgen. In die bouwclusters focussen we op thema’s waarvoor de afstand tot de reguliere bouwsector nog groot is. ’t Centrum wordt dé locatie voor verdere kennisopbouw en de lancering van proeftuinprojecten voor onze clusters. Die kunnen draaien om circulaire economie, maar ook om modulair bouwen of 3D-printen. Zo is het ook de bedoeling om dit jaar een 3D-printer te installeren, een project waarvoor we samenwerken met verschillende bedrijven, hogescholen en universiteiten. Andere organisaties beschouwen 3D-printen in de bouw nog als verre toekomst, maar als we nu niet samen met bedrijven zaken gaan uitproberen, zijn we straks te laat. Dat weten we zeker. Het project rond 3D-printen past ook in ons visieplan om van onze site het eerste circulaire bedrijventerrein van België te maken. We willen nog meer bedrijven aantrekken die een duidelijke link hebben met duurzaam bouwen, en ook testlabs, waar nieuwigheden in de praktijk worden gebracht

Inspiratiecafés

De Wijk van Morgen organiseert dit voorjaar een  inspiratiereeks over innovaties in de betonsector. De cafés vinden plaats op 7 en 21 februari en 7 maart. Op 21 maart sluit de reeks af met een  inspiratiereis met onder  meer  een  bezoek aan de 3D-betonprinter aan  de TU Eindhoven. Inschrijven is verplicht, deelname kost 125 euro. Alle info kan u hier vinden.

Met dank aan mblad.

Deel dit bericht!