Menu

Blog 15: Circulair werken, toelichting van de circulaire pijler

30 oktober 2019

Circulair werken is de zesde pijler van het circulair bouwen. Circulair werken heeft te maken met nieuwe werkwijzen in kantoorgebouwen, maar ook met verdienmodellen rondom exploitatie van kantoorgebouwen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien wat vreemd dat het werken in een kantooromgeving als onderdeel van het circulair bouwen wordt gezien, dus ik wil in deze en de komende blog graag toelichten waarom ik dat toch als een belangrijke pijler zie.

Nieuwe tijden , nieuwe werkwijzen

We zijn in de twintigste eeuw met zijn allen minder in de fabriek gaan werken en steeds meer op kantoor. Het kantoorgebouw is daardoor in vierkante meters misschien wel het meest voorkomende soort gebouw buiten woonhuizen en appartementencomplexen. De meeste kantoorgebouwen stammen uit de twintigste eeuw en zijn functioneel hopeloos verouderd. Het zijn vooral cellenkantoren waarbij een verdieping bestaat uit een lange gang met aan weerszijden afgesloten kantoorruimtes. Een dergelijke inrichting past absoluut niet meer bij waar in deze nieuwe tijd om wordt gevraagd. We leven in hectische tijden waar grenzen niet meer tellen en de economie zeven dagen per week en 24 uur per dag doorgaat. Deze tijd vraagt om Het Nieuwe Werken, een in Nederland ontwikkelde managementfilosofie die ook naar België is overgewaaid.

Het Nieuwe Werken kijkt op een compleet andere manier naar het werken op kantoor. Je zit daarbij niet langer in een afgesloten kantoor met een eigen vaste werkplek waar je de werkprocedures van je functie uitvoert op een vaste pc, waar je vooral met de medewerkers van je eigen afdeling communiceert en waar je verder goed naar je manager moet luisteren. Nee, met Het Nieuwe Werken zit je in een open en dynamische kantooromgeving zonder vaste werkplek waar je deel uitmaakt van functie-overschrijdende teams en samenwerkt in verschillende projecten met andere mensen buiten je afdeling en zelfs buiten je eigen organisatie. Want dat is waar deze tijd van snelle maatschappelijke en technologische veranderingen om vraagt. Je kunt niet meer in een hokje met oogkleppen op je standaardwerkzaamheden uitvoeren. Daar kom je als organisatie en als medewerker in deze hectische tijd niet meer mee weg. Dat soort routinewerk is of wordt binnenkort overigens allemaal geautomatiseerd. Kunstmatige intelligentie is op dit moment al hard bezig om flink veel klassiek kantoorwerk over te nemen.

Veeleisend

Dit betekent overigens niet dat er geen werk meer voor mensen overblijft. Het soort werk verschuift van ‘routinematig’ naar voortdurend innoveren en experimenteren. Er wordt daarbij veel meer van de mentale en sociale capaciteiten van medewerkers gevraagd. Je moet vandaag de dag snel kunnen schakelen, fouten maken, vallen en weer opstaan, voortdurend leren, successen vieren en telkens dingen doen die je nog niet eerder hebt gedaan. Je moet lef hebben en je nek durven uitsteken. Daarbij werk je nu eens samen met Wout, dan weer met Truus en soms werk je alleen. Je maakt als medewerker zelf steeds de keuze waar je werkt, wanneer je werkt, met wie je werkt en hoe je werkt. Geen dag is hetzelfde en hiërarchie bestaat niet meer. Je bent min of meer je eigen baas: een ondernemer binnen een onderneming. Je bent verantwoordelijk voor je eigen functioneren en je eigen ontwikkeling.

Dit alles vraagt om een compleet ander soort kantoorgebouw. Het aanpassen van de bestaande kantoorgebouwen aan Het Nieuwe Werken is zeer kostbaar en vaak zelfs onmogelijk. Daarom staan er ook zoveel kantoorgebouwen leeg en is er veel behoefte aan nieuwe kantoorgebouwen gebaseerd op de nieuwe werkconcepten en duurzaamheid. De pijler van het circulair werken is de vertaling van Het Nieuwe Werken naar de fysieke werkomgeving. Je gaat daarbij kantoorgebouwen op een compleet andere manier ontwerpen en inrichten, maar ook op een andere manier aanbieden. En daarover ga ik het de volgende keer hebben.

Deel dit bericht!