Menu

UNStudio presenteert visie op Hyperloop-station

25-09-18 12:21 in De wijk van morgen

UNStudio presenteert visie op Hyperloop-station

Tijdens de eerste HyperSummit, een bijeenkomst over de ontwikkelingen rond de Hardt Hyperloop, heeft UNStudio een visie op ‘het station van de toekomst’ gepresenteerd. De Hypersummit vond afgelopen week plaats in Utrecht.

De HyperSummit, georganiseerd door Hardt Hyperloop, was gericht op het belang van en het onderzoek naar het supersnelle transportsysteem en een Europees netwerk. Verschillende partners in het project spraken over hun bijdrage. Een van de onderwerpen was de kick-off-studie van het Hyperloop Implementation Programme (HIP), gericht op de implementatievraagstukken rond de verbinding Amsterdam-Frankfurt.

Modulair inpasbaar in omgeving
Op uitnodiging van het HIP heeft het Futures-team van UNStudio een visie ontwikkeld omtrent de stedelijke integratie van de hyperloop in steden van verschillende omvang en op de verschillende stedelijke locaties. UNStudio stelt voor om de stations, of hyperloop transfer hubs, vorm te geven als ‘een mozaïek van onderdelen’.

Alle onderdelen, van perrons en functionele ruimten tot het dak dat zich over de transportknooppunten uitstrekt, maken deel uit van een raamwerk ordent en verbindt, legt UNStudio uit. Met deze modulaire benadering kan de vormgeving van elke hub worden afgestemd op de locatie – hetzij het centrum van een stad, de rand van de stad of een bestaand infrastructureel knooppunt, zoals een vliegveld.

Elk schaalniveau
De benadering van het station als modulaire structuur sluit aan de conceptuele kern van het hyperloop-systeem: verbonden modulariteit, op elk schaalniveau. Van de diensteregeling, die real time aanpasbaar moet zijn naar gelang de vraag, tot het ontwerp van de trajecten en voertuigen is het modulaire denken terug te vinden.

Volgens UNStudio kunnen bij het hyperloop-systeem perrons gekromd zijn, wat uitnodigende, organische vormen oplevert. Dat verzacht de geometrie van de modules, aldus het architectenbureau.

De modules kunnen verschillende functies huisvesten, uiteenlopend van een incheckbalie voor bagage of fietsenstalling tot een kinderdagverblijf of groenzone. “Zo zorgt de modulaire strategie ervoor dat de functionele elementen en de elementen gericht op activiteit elkaar overlappen en met elkaar verbonden worden”, legt UNStudio uit.

Energie en maatschappij
Volgens UNStudio zullen in de nabije toekomst gebouwen functioneren als batterijen, die energie leveren voor hun eigen behoeften en voor omliggende openbare voorzieningen en transportmiddelen. Dat zou ook het geval kunnen zijn met de hyperloop. De technologie wordt gevoed door zonnepanelen. Het overschot aan energie dat op de stations en langs de buizen, kan elders worden ingezet.

Het architectenbureau ziet meer mogelijke veranderingen door een Europees superhogesnelheidsnetwerk. De hyperloop verplaatst zich net zo snel als een vliegtuig – de snelheid ligt tussen de 600 en 1.000 km/u – maar brengt passagiers en goederen naar het hart van de steden. Dit kan belangrijke – positieve – veranderingen betekenen voor bijvoorbeeld kennisoverdracht, productieketens en ziekenzorg.

Vijftig minuten
Binnen het HIP kijkt Hardt, naast de infrastructurele consequenties met UNStudio, ook naar andere implementatievraagstukken rond het project Amsterdam-Frankfurt. Dat doet de Delfste hyperloop-bedrjif met meerdere partners. “We stellen onszelf steeds de vraag welke invloed de implementatie van de hypeloop heeft op het milieu, ons sociale leven en de economie”, zegt Stefan Marges, projectmanager HIP.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een traject tussen Amsterdam en Frankfurt 450 kilometer lang zal zijn en dat de reis met zeven tussenstations ongeveer 50 minuten duurt. Volgens Hardt zou de hyperloop jaarlijks meer dan 48 miljoen passagiers tussen Amsterdam en Frankfurt vervoeren. Als alternatief voor het vliegverkeer zou het traject jaarlijks 83.690 ton aan CO2-uitstoot kunnen voorkomen.

Volgens Ben van Berkel, hoofdarchitect en oprichter van UNStudio en UNSense, is de hyperloop een realistisch en levensvatbaar alternatief voor vliegen. “Ongekend snelle reistijden zullen mogelijk worden met directe verbindingen tussen steden”, aldus Van Berkel. “Hierdoor zullen mensen op volledig nieuwe manieren kunnen werken en hun vrije tijd kunnen besteden, wat vele voordelen oplevert op het gebied van economie, milieu en kennisuitwisseling." 
Bron: architectenweb.nl Auteur: Robert Muis
Bekijk grote versie van deze afbeelding

0 reacties