Menu

Is Vlaanderen tegen 2030 led-verlicht?

09-05-19 14:01 in De wijk van morgen

Is Vlaanderen tegen 2030 led-verlicht?

De VVSG wil samen met Fluvius en Agoria alle Vlaamse steden en gemeenten tegen 2030 van ledverlichting voorzien. De voorziene besparing is niet mis: 54 miljoen euro op de energiefactuur en een reductie van 44.000 ton CO2.

Van de 1,2 miljoen lichtpunten in Vlaanderen, veelal op gemeentewegen en –pleinen, is momenteel slechts 8 procent voorzien van ledverlichting. Tijd voor een fikse inhaalbeweging, menen de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), netbeheerder Fluvius en technologiefederatie Agoria. Op een Klimaatdag van de VVSG ondertekenden ze een intentieverklaring waarin ze hun ambities rond de ‘verledding’ van de openbare verlichting in Vlaanderen vastlegden.

Flexibel verlicht

Tegen uiterlijk 2030 willen de drie partners alle verlichtingspunten in Vlaanderen van slimme led-technologie voorzien. Die lichtpunten verbruiken samen 415 miljoen kilowattuur, of het equivalent van 120.000 gezinnen. Door over te schakelen op ledverlichting met een dimschema dat flexibel te sturen valt, kunnen de Vlaamse steden en gemeenten een totaalbesparing realiseren van 54 miljoen euro. De efficiëntere verlichting verkleint ook de uitstootvoet met 44.000 ton aan CO2. Een kleinere Vlaamse stad of gemeente met zo'n 4.000 lichtpunten zou, mits een investering, een gemiddelde besparing realiseren van 178.000 euro op de normale levensduur van de installaties en een daling noteren van de CO2-uitstoot met 144 ton.

Auteur: Fran Herpelinck 

Bron: www.susanova.be

Foto: 

0 reacties