Menu

Aannemers : dit is uw uitgelezen momentum om uw winstmarge te verhogen met 5 procentpunt

14-08-19 17:00 in De wijk van morgen

Aannemers : dit is uw uitgelezen momentum om uw winstmarge te verhogen met 5 procentpunt

De orderboekjes van de Vlaamse aannemers voor het najaar zijn goed gevuld, rapporteert de Tijd van 6 augustus 2019. De Bouwunie laat verder optekenen dat de bouwsector, ondanks een algemene economische groeivertraging, nog altijd op volle toeren draait.

Het recept om de winstmarge op te krikken is eenvoudig: vermijdt faalkosten ! In zijn proefschrift "De waarde van ketensamenwerking" verstaat Marcel Noordhuis onder faalkosten “alle kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen indien niet volgens de specificaties is geproduceerd of de kosten die gemaakt moeten worden om zaken aan te passen wanneer deze niet aan de klantverwachting voldoen.” 

Faalkosten vertalen zich dus in verspilling van arbeid en materiaal, wachttijden, herstellingen, minderwaarden en/of boetes. 

In het recente rapport “Verspilde moeite” berekent ABN-AMRO dat de gemiddelde faalkosten voor de gehele Nederlandse bouwsector ruim 5 miljard euro belopen op een totale omzet van circa 100 miljard.

Adrien Buteneers, onderzoekshoofd van het Expertisecentrum PXL Bouw & Energie, vreest met ondergetekende dat de reële cijfers in Vlaanderen dramatischer zijn. Reden te over om het probleem onder de loupe te leggen en oplossingen te implementeren.

Simpel en voor de handliggend is het om 

  • prestatiecontracten met incentives te verkiezen boven strafclausules,
  • een betere communicatie en transparantie na te streven, 
  • de selectie van de participanten uit te voeren op basis van kwaliteitsnormen, beschikbaarheid en discipline, 
  • de werkvoorbereiding en planning te optimaliseren, 
  • de wederzijdse betrokkenheid en respect tussen alle participanten te bevorderen, 
  • fasering en periodieke controlemomenten in te bouwen,
  • openheid over gemaakte fouten aan te moedigen en daaruit lering te halen.

Risicomanagement verdient hierbij een belangrijke plaats. Competente en onafhankelijke bouwarbiters groeperen zich om deze rol te vervullen. Beschouw deze risicomanagers niet als een kost maar als een investering om rust te brengen op de werf en de winstmarge te verhogen. 

En het is precies nu het moment om experimenten te ontwikkelen, procedures uit te werken, reflectie en opleiding te organiseren om het Vlaamse aannemingsbedrijf futureproof en winstgevend te maken. Meer weten? ABN AMRO heeft hierover de studie "VERSPILDE MOEITE - OVER FAALKOSTEN IN DE BOUWSECTOR" gemaakt. Deze is op te vragen bij Guy Schepers, die hier graag over in discussie treedt.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/aannemers-dit-uw-uitgelezen-momentum-om-winstmarge-te-guy/

Auteur: Guy Schepers

Bekijk grote versie van deze afbeelding

0 reacties