Menu

Uitstoot van CO2 onverwacht gestagneerd in 2019

17-02-20 10:29 in De wijk van morgen

Uitstoot van CO2 onverwacht gestagneerd in 2019

De wereldwijde uitstoot van CO2 in de energiesector is in 2019 gestagneerd. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het nieuws komt als een verrassing: velen verwachtten een verdere stijging. In de Europese Unie daalde de uitstoot met 5 procent.

Na twee jaar van groei, bleef de CO2-uitstoot in 2019 gelijk op 33 gigaton. Een daling van de emissies in onder andere de EU, de VS en Japan in 2019 compenseerde de aanhoudende stijging in andere regio’s.

Duitsland is Europees voortrekker

In de Europese Unie daalden de emissies van de energiesector met 160 miljoen ton in 2019, oftewel met 5 procent. Die daling is vooral het gevolg van de toename van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, en de overschakeling van steenkool op gas. Duitsland nam daarbij het voortouw. Zij slaagden erin hun uitstoot met 8 procent terug te dringen tot 620 miljoen ton, een niveau dat niet meer gehaald werd sinds de jaren vijftig, toen de Duitse economie tien keer zo klein was als nu. Ook het Verenigd Koninkrijk boekte een sterke vooruitgang, onder meer door de uitbreiding van offshore windenergie in de Noordzee.

VS registreerden grootste reductie

De Verenigde Staten registreerden de grootste emissiereductie als land, met een daling van 140 miljoen ton. De Amerikaanse emissies zijn nu met bijna 1 gigaton gedaald ten opzichte van de piek in 2000. Die daling kan verklaard worden door de boom van schaliegas, gas dat wordt gewonnen uit ondergronds gesteente. Die methode is bijzonder omstreden, maar duwt wel de kosten voor aardgas omlaag en prijst daarmee steenkool de markt uit. Tegelijkertijd is de capaciteit aan wind- en zonne-energie in de VS sterk toegenomen.De uitstoot van Japan daalde met 45 miljoen ton, of ongeveer 4 procent, de snelste daling sinds 2009. Die daling heeft te maken met de toename van kernenergie, nadat enkele kernreactoren onlangs heropgestart werden.

In de rest van de wereld namen de CO2-emissies uit energie het afgelopen jaar wel verder toe, met bijna 400 miljoen ton. Bijna 80 procent daarvan is afkomstig van landen in Azië, waar de productie van elektriciteit uit steenkool blijft stijgen.

Lees verder op www.susanova.be.

Auteur: Elke Doms
Bron: www.susanova.be
Datum: 12/02/2020
Foto: Snapwire

0 reacties