Menu

Provincie Antwerpen investeert € 200 000 in klaslokalen van gerecycleerde plastic

12-03-20 10:59 in De wijk van morgen

Provincie Antwerpen investeert € 200 000 in klaslokalen van gerecycleerde plastic

Vandaag ondertekenden gedeputeerde Luk Lemmens en UNICEF directeur Koen van Bockstal een samenwerkingsovereenkomst. “Met het nieuwe mondiaal beleid van de provincie Antwerpen wordt gekozen voor minder versnippering en een maximale inzet van middelen. Duurzaamheid is daarbij een rode draad. De samenwerking met UNICEF rond het project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’ aan de Ivoorkust beantwoordt aan deze doelstelling”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mondiaal Beleid. Samen met Conceptos Plasticos, een sociale onderneming uit Colombia, wordt gewerkt rond plasticafvalverwerking, genderversterking en onderwijs. Koen van Bockstal mocht de symbolische cheque van € 200 000 ontvangen die de provincie in dit project zal investeren.

Conceptos Plasticos bouwde in Abidjan een fabriek die werkgelegenheid biedt aan vrouwen die in armoede leven. Zij verzamelen en verwerken plastic afval dat wordt gerecycleerd tot bouwstenen. De eenvoudig te monteren, duurzame en goedkope bouwstenen zullen vervolgens worden gebruikt voor de bouw van klaslokalen: twee volledig uitgeruste kleuterklassen en drie grote klaslokalen voor basisscholen.

 

Groene scholen

“Het project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastiek’ focust op het bouwen van klaslokalen in regio’s die kampen met zowel een tekort aan scholen als met een afvalproblematiek”, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens.

Aan de realisatie van deze klaslokalen wordt ook een ‘groen schoolconcept’ gelinkt, met aandacht voor het gebruik van zonnepanelen, de aanplanting van tuinen en bomen en een sensibiliseringsprogramma voor groenere & kindvriendelijke gemeenschappen. Aansluitend wordt er ook aandacht besteed aan schoon water en hygiëne: de klassen worden voorzien van een waterput en toiletten. Wat, in combinatie met de vermindering van afval, moet resulteren in een afname van ziekten zoals malaria, diarree en longontsteking.

Er worden tot slot opleidingen rond opvoeding, gendergelijkheid en milieubewustzijn voor moeders, leerkrachten en andere relevante actoren georganiseerd.

“Het scholenproject in Ivoorkust biedt een slimme oplossing op maat voor één van de belangrijkste uitdagingen waarmee de kinderen en gemeenschappen in Afrika worden geconfronteerd: nl. de toegang tot onderwijs van goede kwaliteit. Met de steun van de Provincie Antwerpen aan dit unieke project kunnen UNICEF en zijn partners  de nodige klaslokalen bouwen om elk schooljaar 200 kinderen in de Ivoorkust kans op onderwijs te bieden én bovendien op duurzame wijze bij te dragen tot de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschappen. Waarvoor alvast onze dank !” aldus Koen van Bockstal, algemeen directeur van UNICEF België.

 

Versterking van vrouwen en onderwijs gaan hand in hand

“Gendergelijkheid is een hoofddoelstelling van het project. De versterking van vrouwen gaat echter verder dan het realiseren van gendergelijkheid. Vrouwen spelen een hoofdrol in de groeidynamiek van samenlevingen in het Zuiden. De ontwikkeling van werkgelegenheid voor vrouwen draagt hiertoe bij”, vervolgt gedeputeerde Luk Lemmens. “De vrouwen worden daartoe voorzien van speciale apparatuur voor het wassen en pletten van het plasticafval. Daarnaast krijgen ze een ziekteverzekering en wordt onderlinge kennisdeling gestimuleerd.”

In tegenstelling tot mannen krijgen vrouwen daarenboven een beperkte toegang tot het onderwijs. Met de investering in de klaslokalen wil het project ook het recht tot onderwijs voor jongens maar zeker ook meisjes waarborgen.

 

Transversale samenwerking rond milieu en onderwijs

“Zwerfvuil, de plastic soep, klimaatverandering maar ook gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn thema’s waarmee we ook in het Noorden geconfronteerd worden en die herkenbaar zijn”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens. “Geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werken de diensten van de provincie Antwerpen waar mogelijk transversaal aan de realisatie hiervan. Zo kruist de mondiale beleidslijn met andere binnen onze organisatie, gaande van ons leefmilieu- of onderwijs- tot ons HR-beleid. Op deze manier werkt het provinciebestuur aan totaalverhaal en tevens de creatie van een ruim draagvlak bij de inwoners van de provincie.”

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen