Menu

Quotes

Quotes m.b.t. innovatie in de bouw

Yves De Weerdt - research coordinator urban sustainability - VITO

De omslag naar duurzaamheid vraagt een omslag in systemen. Dingen beter doen, volstaat dan niet. We moeten betere dingen doen.

http://www.vito.be

http://www.vito.be

Jan Hendrickx - algemeen directeur - Voka Kempen

Het is duidelijk dat in ‘De Wijk van Morgen’ heel wat technologische doorbraken over de sectoren heen worden toegepast. Dit alles zal een toename van het aantal technische beroepen en toeleveranciers met zich meebrengen. Wat dan weer goed is voor de algemene economie.

http://www.voka.be/kempen

http://www.voka.be/kempen

Luc Vanhout - owner - Architects in Motion

We ondergaan momenteel een revolutie die te vergelijken is met de intellectuele revolutie van de verlichting, de industriële revolutie of de seksuele revolutie van de jaren ’60. We zijn er ons alleen nog niet van bewust. Deze omwenteling wordt voor een groot stuk bepaald door de snelheid waarmee de dingen veranderen. Vandaar dat het absoluut noodzakelijk is dat de afstand tussen de denkers en creatievelingen enerzijds en de producenten en leveranciers anderzijds zo kort mogelijk is.

http://www.architectsinmotion.be/

http://www.architectsinmotion.be/

Iris Gommers - coördinator duurzame stad - Stad Antwerpen

In Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen, wordt continu gebouwd en verbouwd. Samenwerking en kennisdeling binnen de bouwsector en nieuwe verbindingen zijn belangrijk om hier blijvend vernieuwing in te brengen, vooral met het oog op een duurzaam gebouwenpatrimonium voor de stad van morgen. Met het EcoHuis en Stadslab2050 heeft stad Antwerpen twee belangrijke instrumenten die hier elk op hun eigen manier aan bijdragen.

http://stadslab2050.be/

http://stadslab2050.be/

Peter Bertels - senior project manager - Flanders DC

Creatief en innovatief verder kijken, is niet bedenken hoe je een reus kan worden, maar uitzoeken hoe je op zijn schouders kan staan.

http://www.flandersdc.be/nl

http://www.flandersdc.be/nl

Bert Lenaerts - commercieel directeur - Vanhout

Om tot vergaande innovatie te komen, moeten we over de sectorgrenzen heen kijken.

http://www.vanhout.be/Home.aspx

http://www.vanhout.be/Home.aspx

Joeri Beneens - technical director - Beneens Bouwonderneming

Als kleine KMO groot denken.

http://www.beneens.be

http://www.beneens.be

Jo Kusseneers - coördinator - Bouwunie

Met z’n allen zorgen we ervoor dat bouwbedrijven geïnspireerd worden om tot innovatieve oplossingen te komen voor diverse uitdagingen in de sector.

http://www.bouwunie.be

http://www.bouwunie.be

Kristof Thijssens - directeur belangenbehartiging - UNIZO Provincie Antwerpen

De wijk van morgen of wijken voor morgen? Alleszins bouwen aan een toekomst waar wij het alleen samen redden. De planeet van MVO zal ruimer worden. Dromen van water op Mars opent voor mij innovatieve wegen. Ook voor onze aarde. Ook binnen mijn eigen cocon, hoe nietig ook. Water uit mijn douche thuis of water op Mars? Alvast inspirerend voor een globaal denkproces voor de wijken van morgen. Ik wijk niet.

http://www.unizo.be/

http://www.unizo.be/

Geert Vanbets - bestuurder - Groep Infrabo

“Niets duurt voort behalve verandering”, zei de Griekse filosoof Heraclitus een 2000-tal jaren geleden. Deze uitspraak is vandaag nog meer dan actueel. Duurzame inzetbaarheid en creativiteit zijn ontzettend belangrijk in het huidige bedrijfsleven. In een steeds veranderende maatschappij is creatieve medezeggenschap een grote meerwaarde. De ondernemerswereld heeft een uiterst belangrijke rol als creatieve initiatiefnemer te spelen. Bovendien werkt creativiteit aanstekelijk. Van dit laatste was ook Albert Einstein overtuigd.

http://www.infrabo.be/

http://www.infrabo.be/

Inge Tyskens - domeindirecteur bouw & interieur - Thomas More Hogeschool

In co-creatie met bouwbedrijven en producenten inspireert het hoger onderwijs jonge bouwprofessionals tot open innovatie. Getuige hiervan de kenniscreatie rond BIM, die ontstaat in een samenwerking van studenten bachelor in de bouw met Kempense bouwbedrijven.

http://www.thomasmore.be/

http://www.thomasmore.be/

Peter-Paul van den Berg - directeur - Kamp C

Het is bijna standaard dat je in het buitenland op een congres moet komen om goede voorbeelden uit je eigen regio te vinden. Dit moet veranderen. Informatie moet stromen!

https://www.kampc.be

https://www.kampc.be

Carine Van Hove - managing director - Flanders Cleantech Association

Bedrijven die hun innovaties slim bundelen, zijn succesvoller. We zien dat niet alleen wanneer we met FCA consortia maken om Vlaamse energieoplossingen, materiaalinnovaties of milieutechnologieën in de kijker te zetten bij buitenlandse opportuniteiten en opkomende economieën. Ook in een lokale context is er veel te zeggen over constructief samenwerken. Men heeft het gehad met egotrippen en de rush naar de dranghekkens. We stellen vast dat we alleen toch maar kleintjes ogen.

http://fca.be/

http://fca.be/

Roos Servaes - beleidsmedewerker - OVAM

De maatschappij verandert in sneltempo. Denk maar aan nieuw-samengestelde gezinnen of start-ups die samen een bedrijfsgebouw inpalmen. Toch bouwen we nog steeds heel traditioneel. De Vlaamse bouwsector staat voor de uitdaging om bouwsystemen te herdenken, zodat gebouwen hun waarde behouden en toch snel mee kunnen evolueren naar een nieuwe functie. Bedrijven die inzetten op flexibele en demonteerbare bouwsystemen zullen de ondernemers van morgen worden!

http://www.ovam.be/

http://www.ovam.be/

Rik Torfs - rector - KU Leuven

In Vlaanderen is het vaak te vroeg om te veranderen, waarna we te laat zijn.

https://www.kuleuven.be/kuleuven/

https://www.kuleuven.be/kuleuven/

Jef Lembrechts - voorzitter & algemeen directeur - Confederatie Bouw Kempen & Vanhout

Bouwen wordt steeds complexer. Bouwbedrijven hebben dan ook meer dan vroeger samenwerking - ook buiten de eigen sector - nodig, om succesvol te blijven.

http://www.confederatiebouw.be/

http://www.confederatiebouw.be/

Carolin Spirinckx - project manager - VITO / EnergyVille

In de bouwsector zitten heel wat vernieuwende ideeën en talent: dat mag niet verloren gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we via het open innovatieplatform ‘De Wijk van Morgen’ voortdurend in gesprek kunnen blijven binnen de bouwsector, in onze gezamenlijke zoektocht naar innovatieve doorbraken en de implementatie ervan.

http://www.vito.be

http://www.vito.be

Kurt Peys - innovatie adviseur - Innovatiecentrum

De bouw is een sector waar verschillende disciplines samenkomen: materialen, energie, water, Internet of Things… Meer dan ooit zal het dus ook een sector worden waarin de opportuniteiten voor innovatie voor het grijpen zullen liggen.

http://www.innovatiecentrum.be/

http://www.innovatiecentrum.be/

Geert Verachtert - directeur strategie en business development - Van Roey

De wereld om ons heen verandert razendsnel en wordt bovendien steeds complexer. Ook Vlaanderen heeft een aantal belangrijke macro-economische en sociale uitdagingen, op het vlak van urbanisatie, mobiliteit, vergrijzing en duurzaamheid. Het is dus belangrijk om niet stil te blijven staan maar te blijven innoveren en samen met complementaire partners en kennisinstellingen voortdurend te zoeken naar passende antwoorden. Zoals Margaret Thatcher ooit zei: “You and I come by road or rail, but economists travel on infrastructure.” De bouw speelt met andere woorden een cruciale rol in de economie op het vlak van waardecreatie en werkgelegenheid.

http://www.vanroey.be/

http://www.vanroey.be/

Ir. Jan Venstermans - directeur-generaal - WTCB

De bouwsector is volgens sommige outsiders nog steeds heel traditioneel en weinig innovatief. Wie de sector beter kent, weet dat dit onterecht is. Een gebouw van vandaag is totaal niet meer vergelijkbaar met dat van dertig jaar geleden. Binnen de bouw is er altijd vernieuwing en innovatie aanwezig geweest, vaak incrementeel en niet altijd direct zichtbaar voor iedereen. De meeste innovaties, zoals nieuwe metselmortels, zelfverdichtend beton, prefabricage, superisolerende ramen en deuren, gevelisolatie, performante dakbedekkingen, akoestische prestaties, intelligente regulatiesystemen enz. zitten verborgen binnen de structuren van het gebouw. Daarom is de bouw een ‘stille innovator’. Maar de bouw is ook complex, omdat verschillende actoren, zoals ontwerpers, studieburelen en aannemers, betrokken zijn bij eenzelfde project dat in situ moet gerealiseerd worden. Hierbij ontstaan vaak problemen op het vlak van toleranties en de afstemming tussen de verschillende actoren die op een bouwplaats tussenkomen. Dit geeft aanleiding tot risico’s op klant-ontevredenheid en tot faalkosten voor de bouwondernemingen. Momenteel staat de bouw aan de poort van een nieuw 3D-tijdperk, waarbij de huidige informaticasystemen het mogelijk maken om een bouwwerk vanaf ontwerp tot voltooiing en onderhoud te vatten in een BIM (Building Information Model). Hierdoor kan een gebouw eerst virtueel worden opgetrokken, vooraleer het echt gebouwd wordt. Dit moet aanleiding geven tot minder faalkosten voor de betrokken ontwerpers en aannemers en tot een grotere tevredenheid bij de bouwheren. Dergelijke innovaties kunnen binnen de bouwsector enkel gerealiseerd worden door een collectieve aanpak. De individuele bouwbedrijven en ontwerpers beschikken niet over de nodige middelen om zelf innovatief onderzoek uit te voeren. De bestaansreden van het WTCB is dan ook om via collectieve acties alle bouwactoren in het innovatieproces te betrekken, om te komen tot optimale kwaliteitsniveaus en te beantwoorden aan de maatschappelijke uitdagingen. Deze methodiek komt ook de productiviteit en competitiviteit van de sector ten goede.

http://www.wtcb.be/

http://www.wtcb.be/