Menu

Cafépraat

Soorten cafés

Transitiecafé
Hier worden alle actoren uit de bouwbranche uitgenodigd om te vertellen waar zij momenteel mee bezig zijn. Waar zetten zij op in, hoe zien zij de toekomst? Wat kunnen zij specifiek bijdragen om de transitie in de bouwsector te versnellen? Waar zou de transitie community hen bij kunnen helpen? Q&A, maar met name de informatie laten stromen. Zorgen dat we van elkaars visie, kundigheid & goede initiatieven op de hoogte zijn en erdoor geïnspireerd worden.

Cleantechcafé
We focussen specifiek in op innovatie in de bouwsector. In deze cafés geven wij bedrijven die nieuwe producten of technologieën ontwikkeld hebben een platform om dit te tonen aan de bouwsector. Ook bedrijven met een idee of een project krijgen de kans om dit te pitchen aan een aanwezige jury om een cleantech voucher te verwerven, ter waarde van 20.000 Euro.  Eveneens zullen de cross-sectorale koepelorganisaties aan het woord komen. Zij hebben vaak technologieën of producten die uitermate geschikt zouden zijn in of voor de bouwsector.

Klimaatcafé
Wij nodigen sprekers uit, met een duidelijke visie op de klimaatcrisis en de gevolgen voor de bouwsector.

Architectencafé
De laatste noemer zijn de Architectencafés, waar architecten met een heel duidelijke visie de bouwsector proberen te inspireren. Deze avonden zijn door en voor architecten, interessant en inspirerend voor iedereen.

Uiteraard dekt de vlag de lading niet altijd. Het kan zijn dat een aannemersbedrijf een architect afvaardigt, die over een super innovatieve nieuwe techniek komt praten, gebaseerd op de klimaatcrisis. Deze zullen wij zoveel mogelijk onder de noemer Transitiecafé plaatsen.