Menu

Gaat Nederland aan de stadsrand bouwen?

Grasso, Diana avatar
3/05/2019 12:09 in De wijk van morgen

Gaat Nederland aan de stadsrand bouwen?

Journalist Harm Tilman schreef een interessant artikel op dearchitect.nl op 20 april 2019 over de verstedelijking in Nederland.

Het debat over de verstedelijking van Nederland is nu pas goed losgebarsten. Stedenbouwkundige artikelen over dit thema op deArchitect.nl trekken veel aandacht. Het antwoord op de vraag of we aan de randen van de steden gaan bouwen dan wel de steden verder verdichten, valt meestal in het voordeel van de laatste uit. Dat dit geen gelopen race is, blijkt wel uit de weerstand tegen verdichting die met name wordt gevoed door de vele grondposities die rond steden en verder weg gelegen kernen zijn ingenomen.

De maatschappelijke voordelen van verdichting zijn evident. Het belang van open en landelijke gebieden rondom de steden voor de leefkwaliteit en het maatschappelijke welzijn van een samenleving is onomstreden. Door nieuwbouw te concentreren binnen verstedelijkte gebieden ontstaat bijvoorbeeld ook ruimte voor strategieën om het landschap te herbebossen, zoals Juliette Bekkering overtuigend bepleit in haar blog over dit onderwerp.

Kansen op verdichting

In binnenstedelijke gebieden liggen volop kansen voor verdichting. Grote delen van het stedelijke gebied lenen zich voor restauratie en renovatie, dan wel transformatie en nieuwbouw van woongebieden. Een overtreffende trap hiervan zijn wellicht de plannen van de grote steden om spoorwegemplacementen nabij knooppunten van openbaar vervoer te gaan overbouwen met woningen, kantoren en stedelijke voorzieningen. Vooralsnog is dit toekomstmuziek.

Potenties nieuwe woonmilieus

Interessanter en realistischer zijn wellicht de potenties om in bestaande steden nieuwe woonmilieus te creëren. In Zaanstad is onder de noemer MAAK.Zaanstad een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om van de Zaan een belangrijk openbaar gebied te maken. Verdichting en verstedelijking kunnen hier voor verschillende doelgroepen aantrekkelijke woonmilieus opleveren.

Kwaliteiten versterken

Een belangrijke voorwaarde bij al deze pogingen is dat verdichting de kwaliteiten van een stad niet onder druk zet, maar versterkt. Een minstens zo belangrijke voorwaarde bij binnenstedelijke verdichting is dat veel aandacht wordt besteed aan de stedelijke open ruimte. Verdichting en vergroening derhalve. Kopenhagen is daarbij een inspirerend voorbeeld. Johanna van der Werff schreef een boeiende blog over de ambities die Kopenhagen op deze terreinen aan de dag legt.

Stedebouwkundige details

De verdichtingsopgave ligt ook in de voorsteden en de verder weg gelegen randgemeenten. Leidsche Rijn Centrum is een goed voorbeeld hiervan. Het eerste deel vormt onbetwist een hoogtepunt in het oeuvre van Jo Coenen. Met de door hem ontworpen bloksgewijze opbouw en pandsgewijze invulling is een stadsdeel gerealiseerd met een grote stedenbouwkundige kwaliteit. Vooral de stedenbouwkundige details dragen in hoge mate hieraan bij.

Bron: dearchitect.nl

Copyright: Harm Tilman 

0 reacties

Terug naar zoekresultaten