Menu

EPB-aangiftes staan vol fouten

Saridaki, Maro avatar
13/09/2019 15:43 in De wijk van morgen

EPB-aangiftes staan vol fouten

Energieprestatiedossiers durven al eens af te wijken van de woning die er echt staat. Volgens een steekproef van het Vlaams Energie-agentschap is amper 16 procent van de aangiftes correct ingevuld.

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en draait rond regels voor isolatie, energie-installaties en ventilatie. Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, moet de EPB-regels toepassen en daarvan een verslag laten opmaken. Bouwheren die in gebreke blijven, riskeren een boete. Doen ze beter dan de regels voorschrijven, maken ze kans op subsidies en fiscale voordelen, zoals een verlaging van de onroerende voorheffing. Zo probeert de overheid de Vlaamse woningen duurzamer te maken.

 

Een EPB-verslag wordt opgemaakt door een specialist die een opleiding heeft gevolgd bij de overheid. Hij geeft alle relevante gegevens van de woning in via een softwarepakket van de overheid. Maar daarbij loopt het vaak fout, leert een steekproef van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het agentschap ging de voorbije twee jaar met de EPB-aangifte in de hand op controle bij 120 woningen. Amper 19 dossiers (16%) bleken volledig overeen te stemmen met de werkelijkheid. Bij de andere werden een of meerdere fouten vastgesteld.

 

In 48 procent van de dossiers kreeg de EPB-verslaggever een boete. Afhankelijk van de afwijking bedroeg die 250 tot 2.000 euro. De mediaanboete bedroeg 900 euro. In 52 procent van de gevallen hadden de fouten weinig of geen invloed op het EPB-resultaat, of was dat resultaat na verbetering zelfs beter dan volgens het oorspronkelijke verslag. In dat geval werd geen boete uitgedeeld.

 

Ook de eigenaars van de woningen riskeerden een boete als uit het nieuwe EPB-verslag bleek dat ze toch niet aan de normen voldeden. Zo’n boete bedraagt gemiddeld 1.000 euro. Het gaat wel om een zogenaamde bevrijdende boete, de eigenaars zijn dus niet meer verplicht om hun woning aan te passen om alsnog aan de normen te voldoen. In 12 procent van de gecorrigeerde dossiers gaf de nieuwe EPB-aangifte bovendien geen recht meer op een verlaagde onroerende voorheffing of kwam de woning in een andere categorie van verlaging terecht.

 

Het VEA telde gemiddeld zes fouten per boetedossier. De helft had te maken met ventilatie en verwarming.

 

Dat alles betekent niet dat massaal wordt gefraudeerd met EPB-verslagen. ‘Zo’n 20 procent van de controles vond plaats na een klacht’, zegt Luc Peeters, de administrateur-generaal van het VEA. In die gevallen was er dus al een vermoeden dat de aangifte niet klopte. Ongetwijfeld heeft dat de statistieken vertekend. Het ging ook om een klein staal: er werden 120 aangiftes onderzocht, terwijl er in die twee jaar zowat 35.000 werden ingediend.

 

‘De meeste fouten zijn bovendien het gevolg van onzorgvuldigheid’, zegt Peeters. ‘Meer dan de helft van de fouten kon makkelijk worden voorkomen als de verslaggever eerst in de woning was gaan kijken. Helaas gebeurt dat vaak niet, uit haast of om kosten te besparen.’

 

Zo’n plaatsbezoek blijkt niet verplicht. ‘Vooral bij sleutel-op-de-deurwoningen baseren verslaggevers zich op de plannen en op andere informatie over de woning. Maar al te vaak worden tijdens het bouwproces nog zaken veranderd. Waar een volle muur was getekend, zit uiteindelijk toch een extra raam. Zoiets zou een verslaggever meteen zien als hij ter plaatse ging. Bovendien zijn fiches en gegevens van aannemers al eens onduidelijk of bevatten ze verkeerde gegevens. Die sluipen vervolgens ook in het EPB-verslag.’

De tien meest gemaakte fouten in de EPB-aangifte

  1. Niet alle delen van de bouwschil - zoals ramen, deuren, poorten of muurdelen - worden vermeld.
  2. Het type ruimte voor ventilatie is fout.
  3. In de aangifte staat dat er een doorstroomopening voor ventilatie is, terwijl dat eigenlijk niet het geval is, of dat ze kleiner is dan 5 millimeter.
  4. Het afgiftesysteem van de verwarming is fout gerapporteerd.
  5. Het aantal afnamepunten klopt niet met de realiteit.
  6. De aangifte vermeldt een toevoer of afvoer, terwijl die er niet is.
  7. Er is een opslagvat voor water te veel of te weinig gerapporteerd.
  8. De lengte van de regelbare toevoeropening is fout gerapporteerd.
  9. Er ontbreekt een ruimte met ventilatie-eis.
  10. Het type regeling van de verwarming is fout gerapporteerd.

Bron:  www.tijd.be

Auteur: Ilka De Bisschop

Datum: 10 september 2019

0 reacties

Terug naar zoekresultaten