Menu

Duurzame industriële overjas voor miljoenen woningen

Goidts, Anne avatar
2/10/2019 10:12 in De wijk van morgen

Duurzame industriële overjas voor miljoenen woningen

De duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad kan sneller, grootschaliger en veel meer als totaalaanpak, met oog voor circulariteit. Daarvan is Ulla-Britt Krämer, projectleider van het Europese samenwerkingsverband INDU-ZERO, overtuigd.

Over enkele jaren moeten er in diverse landen fabrieken staan die op industriële wijze een ‘overjas’ voor woningen fabriceren. Een jas waarin zaken als isolatie, comfort, energieopwekking (zonnepanelen) en installatietechniek (warmtepompen en ventilatie) zijn geïntegreerd.

“Een totaalpakket dat pakweg 50% goedkoper is dan de huidige afzonderlijke verduurzamingsmaatregelen. We zijn nu binnen het internationale project de blauwdruk voor een fabriek aan het ontwerpen. Tegelijkertijd worden daarmee ook de contouren voor een eerste concrete fabriek in Overijssel zichtbaar. Een fabriek die jaarlijks 15.000 woningen helpt verduurzamen. Zulke stappen zijn nodig én haalbaar om in afzienbare tijd, conform diverse klimaatakkoorden, miljoenen huizen te verduurzamen.”

Het internationale samenwerkingsproject INDU-ZERO is als Europees Project, Interreg NSR, opgestart om een stimulans te geven aan het verduurzamen van woningen. Krämer: “Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en het is te duur. Daarom moeten wij processen verder industrialiseren. We ontwerpen nu een innovatieve fabriek, die vervolgens vanaf de zomer van 2021 in verschillende Europese landen daadwerkelijk kan worden gebouwd. Dan worden op grote schaal totaalrenovatiepakketten voor woningen geproduceerd. We zetten vooralsnog in op twee-onder-één-kapwoningen, rijtjeswoningen en portiekcomplexen die zijn gebouwd tussen 1965 en 1975, omdat die zich prima lenen voor zo’n standaardmatige jas. Uiteraard zitten er verschillen in de woningen alsmede tussen de eisen en situaties in de andere deelnemende landen, maar vanuit een bepaalde standaard kunnen aanpassingen per woningtype en per land worden gemaakt. Als dit op de rit staat, willen wij ook naar woningen uit andere bouwperioden kijken.”

Diverse partijen werken binnen INDU-ZERO samen, van wetenschappelijke instellingen tot bouwproductiebedrijven en van opdrachtgevers tot adviseurs. Krämer: “Ambitie en enthousiasme bij de deelnemers zijn groot, zo blijkt al vanaf de start. We hebben bewust gekozen om vanaf nul te beginnen en te gaan bouwen aan een totaaloplossing met inbreng van alle disciplines. De ideeën daarvoor worden momenteel vertaald in praktische uitwerking. Natuurlijk is er veel extra kennis in de markt aanwezig, maar we moeten op dit moment nee verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen om in dit project te participeren, om nu vooral vaart te houden in de thans goed voortrijdende trein.”

Maar wij sluiten onze ogen niet,” zo verzekert de projectleider richting belangstellende partijen. “In de aanloop naar de businesscase voor de eerste fabriek, die nu gepland is in de provincie Overijssel, zullen wij bijvoorbeeld in eerste instantie woningcorporaties nadrukkelijk bij het project gaan betrekken om een vraagclustering te organiseren. Je moet straks wel die 15.000 renovatiepakketten jaarlijks kunnen toepassen in het Nederlandse woningbestand. Samen met de koepelorganisatie Aedes proberen wij al vorm te geven aan een ‘co-operation of the willing’. Je zult ook zien dat marktpartijen op één of andere manier gaan aanhaken bij dit soort industriële procesinnovaties. Slimme verduurzamingspakketten worden ongetwijfeld een vast onderdeel van de Nederlandse bouw. Ik ben ervan overtuigd dat het stokje straks wordt overgepakt als wij eenmaal snelheid weten te genereren in de verduurzaming. En voor iedereen zijn er kansen, want het potentieel aan te verduurzamen woningen is enorm.”

Op de vraag hoe het zit met woningen die bijvoorbeeld in de afgelopen jaren al gedeeltelijk zijn aangepakt, bijvoorbeeld in de vorm van dakisolatie, stelt Ulla-Brit Krämer dat de focus vooralsnog ligt op woningen die nu een complete overjas nodig hebben. “Er zijn genoeg woningen in de zes deelnemende landen die voor een totaalaanpak in aanmerking komen.”

“Met de nieuwe fabrieken, die vanaf medio 2021 het licht moeten zien, zorgen wij voor een enorme impuls aan de verduurzaming en het bereiken van de doelstellingen van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord.” Net zo belangrijk is dat de kosten van verduurzaming per huis aanzienlijk naar beneden gaan. Dat zorgt voor praktische haalbaarheid van deze opgave en draagvlak onder inwoners. 

Kijk op de website en schrijf u in voor de nieuwsbrief om de ontwikkelingen te volgen.

Bron: www.prefabbeurs.nl

Auteur: PREFAB 2019

Foto: INDU-ZERO Interreg NSR

0 reacties

Terug naar zoekresultaten