Menu

Nieuw betrouwbaarheidslabel garandeert duurzaam geproduceerde mineralen en delfstoffen

Penen, Kelly avatar
4/11/2019 14:43 in De wijk van morgen

Nieuw betrouwbaarheidslabel garandeert duurzaam geproduceerde mineralen en delfstoffen

In het Duitse Essen is het eerste internationale certificatiesysteem voorgesteld voor producten uit duurzame mijnbouw, vergelijkbaar met het FSC-label voor bosbouw. Delfstoffen die het CERA-label verkrijgen, kunnen via blockchain tot aan de bron getraceerd worden.

Omwille van de impact op leefmilieu en klimaat lijkt de mijnbouw voor fossiele grondstoffen, mineralen of aardmetalen een anachronisme. Toch zal het delven van metalen zoals lithium, kobalt of neodymium nog vele jaren noodzakelijk zijn om windturbines, zonnepanelen of herlaadbare lithium-ionbatterijen te kunnen produceren. Om die balans mee in goede banen te leiden, komt met CERA het eerste wereldwijde duurzame certificatiesysteem voor mineralen en delfstoffen uit de mijnbouw op de markt. Op dit moment zijn er weliswaar een veertigtal (!) certificatielabels in omloop voor mijnbouwgrondstoffen, maar geen enkele label brengt ook sociale, ecologische en ethische aspecten in rekening. Bovendien zijn verschillende labels erg duur om te verkrijgen of gebonden aan complexe of schimmige regelgeving.

Eerste labels in 2021

Om greenwashing tegen te gaan, ontwikkelde het onafhankelijke Duitse ingenieurs- en consultancybedrijf DMT het CERA-label, een nieuwe universele standaard. Binnen het CERA-programma worden zowel materialen als productieprocessen uit de mijnbouw afgetoetst op hun ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Hoe de producten en processen over de gehele waardeketen scoren, wordt vastgelegd via blockchain-technologie, wat de veiligheid van de informatie garandeert. Vanaf 2020, wanneer het CERA-label formeel gelanceerd wordt, zullen beschikbare data na te lezen zijn in een publieke database. Vanaf volgend jaar kunnen mijnbouwbedrijven hun kandidatuur indienen, de eerste labels zullen naar verwachting in 2021 uitgereikt worden.

Aan het CERA-label is vier jaar lang gesleuteld, door het Duitse DMT en een adviesraad met vertegenwoordigers van Volkswagen, Fairphone, sectorfederatie Euromines, de Deense Syddansk Universitet, de Europese Economisch Commissie van de Verenigde Naties (ECE) en het Europese gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC). Financiering kwam er via het Europese consortium EIT Raw Materials.

Bron: www.susanova.be
Auteur: Fran Herpelinck
Foto © Onlyyouqj

0 reacties

Terug naar zoekresultaten