Menu

VCB wil aannemers van meet af aan betrekken bij ontwerp

Penen, Kelly avatar
29/11/2019 12:22 in De wijk van morgen

VCB wil aannemers van meet af aan betrekken bij ontwerp

Op www.aannemer.pmg.be verscheen een interessant artikel: Kwaliteit en budgettaire grenzen bewaken met design-buildformule Onlangs heeft de VRT het contract met de architecten voor haar nieuwe gebouw verbroken. Aanleiding daarvoor waren de te hoge offertes die werden voorgelegd (het vooropgestelde budget van 150 miljoen euro werd immers overschreden). De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beklemtoont echter dat een andere aanbestedingswijze dit had kunnen vermijden. De VRT heeft een architectuurwedstrijd uitgeschreven en pas later aannemers betrokken bij het project, terwijl een geïntegreerde aanpak zoals design-build aan architect en aannemer(s) toelaten om van bij de start van het project samen te werken.

Design-build valoriseert de knowhow van de aannemer van meet af aan. Daardoor worden de kwaliteit van het ontwerp en de betaalbaarheid van het project van in het begin op elkaar afgestemd. Bovendien kan de aannemer dan ook garanderen dat het project tegen de vooraf afgesproken prijs wordt gerealiseerd. Er wordt vermeden dat architecten eerder concurreren om het aantrekkelijkste project te ontwerpen en in plaats daarvan worden bouwteams tegenover elkaar afgewogen. Op die manier zijn er minder kostprijsverrassingen na de opmaak van het ontwerp mogelijk, alsook minder kostprijswijzigingen tijdens de uitvoeringsfase.

Lees het volledige artikel op http://aannemer.pmg.be.

Bron: www.aannemer.pmg.be
Foto © Pixabay

0 reacties

Terug naar zoekresultaten