Menu

Grondige renovatie vereist binnen de vijf jaar na aankoop van bestaande woning

Goidts, Anne avatar
4/02/2020 12:43 in De wijk van morgen

Grondige renovatie vereist binnen de vijf jaar na aankoop van bestaande woning

Enkel verfijnde kredietverlening kan dringende inhaalbeweging ondersteunen 

Vandaag berichten verschillende media over de recente studie van het Steunpunt Wonen, die wijst op de noodzaak om het renovatieritme in Vlaanderen te verhogen. 57 % van de woningen wacht op de ingrepen nodig om te voldoen aan de minimale Vlaamse vereisten op het vlak van de woningkwaliteit. Maar liefst 2,5 miljoen woningen voldoen niet aan de energiedoelstellingen die Vlaanderen zou moeten halen in 2050. Dat is 95 % van het Vlaamse woningenbestand. Een verdrievoudiging van het renovatieritme dringt zich daarom op. De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont al lang dat enkel de verplichting om grondig te renoveren binnen de vijf jaar na de aankoop van een woning, deze herculesopdracht kan helpen realiseren.   

Om al de Vlaamse woningen tegen 2050 voldoende energiezuinig te maken, zou jaarlijks 2,5 % van de bestaande woningen grondig gerenoveerd moeten worden. Dat is ongeveer drie keer meer dan nu het geval is. 

(Ver)bouwen is in de voorbije jaren niet duurder geworden. Maar er bestaat een probleem van betaalbaarheid bij de bestaande woningen die gerenoveerd moeten worden. De stijgende vastgoedprijzen wegen immers zwaar op het renovatiebudget van de gezinnen. Daarbij komt dat kopers vaak onvoldoende beseffen wat de vereiste renovaties zullen kosten. In de toekomst kan de Woningpas op dit punt een belangrijke rol spelen. Hij kan een beter inzicht geven in de renovatienoden en de bijhorende kosten.  

Ook de eigen financiële inbreng die banken vragen aan particulieren bij een hypothecaire lening kan een bijkomende hinderpaal vormen voor een grondige renovatie. De VCB stelt daarom voor dat kredietverleners zich niet louter baseren op de waarde van een woning bij de aankoop, maar dat zij daarnaast rekening houden met de middelen en de kredietcapaciteit van de kandidaat-kopers om binnen de vijf jaar de woning ook energiezuinig te maken. Een energiezuinige woning is immers waardevaster. Zo vermijden de banken dat zij te veel krediet verstrekken aan de financiering van slechte woningen. Bovendien zal dit bijdragen aan een prijsvorming die meer dan nu gebaseerd is op de kwaliteit van de woning. 

Veel woningen zijn in het bezit van ouderen en van mensen die zich een renovatie niet of moeilijk kunnen veroorloven. Het ideale moment voor een grondige renovatie is daarom binnen de vijf jaar na een eigendomsverandering, die per definitie gepaard gaat met investeringen. Dit zal het meeste efficiënt zijn om het renovatieritme op te trekken, al pleit de VCB ervoor dat alle woningbezitters gestimuleerd worden door de overheid om energiebesparende ingrepen te doen. 

Momenteel worden heel wat bestaande woningen aangekocht zonder dat daarop een grondige renovatie volgt. Eventuele renovaties blijven doorgaans beperkt tot kleinere ingrepen waarvoor geen vergunning nodig is. De VCB wijst erop dat dit niet alleen jammer is voor de energieprestaties. Bij grondige renovaties is het asbestvrij maken van woningen ook een belangrijk aandachtspunt. Door grondige renovaties te stimuleren zoals de VCB dit voorstelt, slaat Vlaanderen dus twee vliegen in één klap: de energiedoelstellingen 2050 komen dichterbij, en bovendien wordt een stap gezet richting een asbestvrij Vlaanderen.

Bron: www.vcb.be

Auteur: Vlaamse Confederatie Bouw

Datum: 08/01/2020

0 reacties

Terug naar zoekresultaten