Menu

Stiller, schoner en hernieuwbaar: De mogelijkheden van HVO diesel

Aerts, Marijke avatar
22/04/2020 09:26 in De wijk van morgen

Stiller, schoner en hernieuwbaar: De mogelijkheden van HVO diesel

Eén van de biobrandstoffen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen is HVO. HVO, kort voor hydrotreated vegetable oils, is een synthetische diesel. Deze brandstof wordt gemaakt uit koolwaterstoffen uit plantaardige en dierlijke vetten. Door de manier waarop HVO wordt geproduceerd, blijft er geen gebonden zuurstof achter in het eindproduct. Dit in tegenstelling tot brandstoffen die worden gewonnen door verestering. Doordat de grondstoffen van HVO eenvoudig opnieuw kunnen worden geproduceerd, is HVO een renewable diesel.

Toepassingen van HVO diesel

HVO leent zich uitstekend voor allerlei toepassingen, waaronder in motoren voor transport. In principe is het niet nodig om motoren aan te passen voor het verbranden van HVO. Echter, HVO voldoet technisch gezien niet aan de EN 590 norm. Na het uitvoeren van tests hebben meerdere fabrikanten inmiddels aangegeven dat HVO geschikt is voor hun motoren. Zo hebben onder andere DAF, Volvo en MAN bevestigd dat hun recentste trucks probleemloos op HVO kunnen rijden. 

De voordelen van HVO diesel

Een belangrijk voordeel van HVO ten opzichte van andere biobrandstoffen is dat het qua eigenschappen sterk overeenkomt met fossiele diesel. Daarom kan HVO als directe vervanger hiervan dienen. Het is uiteraard mogelijk om HVO door fossiele diesel te mengen, maar dit is niet noodzakelijk. De flexibiliteit van HVO zorgt dan ook dat leveranciers verschillende blends kunnen bieden om zo tot de beste oplossing voor een energievraagstuk te komen.

HVO is een synthetische diesel. Een aantal schadelijke stoffen, zoals aromaten en zwavelhoudende bindingen, ontbreken hieraan. Dit is een belangrijk verschil tussen HVO en fossiele diesel, wat deze schadelijke stoffen wel bevat. HVO stoot dan ook minder schadelijke stoffen uit dan fossiele diesel. Niet alleen zuurstof verdwijnt bij de productie van HVO uit de grondstoffen. Ook aromatische stoffen, zwavel en verontreinigingen worden volledig aan de stoffen onttrokken. Dit resulteert in een brandstof dat niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor het verminderen van overlast in de binnenstad en voor omwonenden aan snelwegen. Uitlaatgassen van auto’s die op HVO rijden stinken minder en de processen in de motor verlopen een stuk stiller.

HVO diesel als oplossing bij klimaatdoelstellingen

Binnen de EU is vastgelegd dat in 2020 10% van alle brandstoffen moet bestaan uit biobrandstoffen. Hierbij wordt nog een aantal extra voorwaarden gesteld aan de oorsprong van de biobrandstoffen om de duurzaamheid te garanderen. Zoals bij andere biobrandstoffen ook geldt, kan bij HVO onderscheid worden gemaakt tussen eerste generatie of tweede generatie. Eerste generatie HVO is afkomstig uit grondstoffen die ook een ander doel hadden kunnen dienen, bijvoorbeeld gewassen die tevens als voedsel kunnen worden gebruikt. Dit brengt een aantal nadelen met zich mee, waarbij het risico op voedseltekorten en daardoor honger vaak het zwaarst weegt. Ook is hierbij wel degelijk sprake van CO₂-uitstoot, namelijk door de machines die worden ingezet bij het verbouwen van de gewassen.

Bij tweede generatie HVO, daarentegen, zijn deze problemen niet aan de orde. Hierbij worden grondstoffen gebruikt die al een andere functie hebben vervuld, namelijk afval- en reststoffen. Frituurvet leent zich bijvoorbeeld goed voor de productie van HVO. Ook uit verschillende dierlijke en plantaardige afvalstoffen kan HVO worden gewonnen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 100% tweede generatie HVO, zonder bijmenging, kan de uitstoot ten opzichte van fossiele diesel tot 85% worden verlaagd.

bron: https://www.bredenoord.com/nl/kennis/hvo-diesel/

0 reacties

Terug naar zoekresultaten