Menu

Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester

Attaf, Nezha avatar
3/07/2020 21:28 in De wijk van morgen

Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester

De Vlaamse Regering heeft Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester. Op 17 augustus neemt hij de fakkel over van Leo Van Broeck. Architect en filosoof Erik Wieërs is medeoprichter van het architectenbureau Collectief Noord en doceert aan de Universiteit Antwerpen.

De komende vijf jaar zal Erik Wieërs de functie opnemen van Vlaams Bouwmeester. De missie van het team Vlaams Bouwmeester is het bevorderen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving in Vlaanderen door het begeleiden van publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur en het op gang brengen van het debat over kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen in de hedendaagse samenleving. Als Vlaams Bouwmeester wordt Erik Wieërs adviseur van de gehele Vlaamse Regering en zal hij bijdragen aan het publieke debat en de visievorming over architectuurkwaliteit.

Erik Wieërs studeerde in 1987 af als architect aan de Universiteit Antwerpen en hij behaalde een licentiaatsdiploma in de wijsbegeerte (Vrije Universiteit Brussel, 1991). Hij was stichtend vennoot van Meta architectuurbureau en Huiswerk architecten, en is medeoprichter en -zaakvoerder van het Antwerpse bureau Collectief Noord architecten. Het bureau realiseert “open en eigenzinnige gebouwen, waarin het samenleven wordt gestimuleerd”. Wieërs bouwde een uitgebreide ervaring op met het ontwerpen van collectieve woonvormen, zoals de reconversie van een drukkerij in de Antwerpse Seefhoek, waar drie woningen met een gemeenschappelijke binnentuin werden gerealiseerd door het ontpitten van een binnengebied, maar ook met grootschaliger projecten zoals de studentenhuisvesting Kantienberg in Gent en de woonzorgcampus Gitschotelhof in Borgerhout.

Wieërs is geïnteresseerd in de maatschappelijke relevantie van architectuur. Collectief Noord architecten ontwerpt gebouwen die de stedelijke ruimte errond en ertussen mee bepalen, zo luidt hun visie. “Ze snijden openbare ruimte weg en creëren private en collectieve plekken. De status en overgang van de grenzen van die plekken, appelleert aan de maatschappelijke relevantie van het vak architectuur.” Op 17 augustus neemt Erik Wieërs de functie van Vlaams Bouwmeester over van Leo Van Broek.

Bron: www.vai.be

Beeld:

0 reacties

Terug naar zoekresultaten