Menu

Lumiduct, panelen tracken de zon

Attaf, Nezha avatar
6/07/2020 09:17 in De wijk van morgen

Lumiduct, panelen tracken de zon

De Lumiduct is een elegante oplossing om gebouwen duurzamer en leefbaarder te maken. De Lumiduct is de meest effectieve oplossing als het gaat om energieopwekking in combinatie met zonwering en heeft het potentieel om het energieverbruik in de gebouwde omgeving aanzienlijk te verminderen.

Glas is een fantastisch bouwmateriaal. Glasarchitectuur heeft echter een groot aandeel in de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Dit is de belangrijkste reden dat er meer regelgeving wordt ingevoerd om het gebruik van glas in gebouwen te verminderen.

Daarom heeft Wellsun het Lumiduct ontwikkeld. Het Lumiduct maakt het mogelijk om met mooie glazen gevels het energieverbruik van glazen gebouwen te halveren, waardoor architecten in staat zijn om een mooie glasarchitectuur te creëren die ook nog eens duurzaam en comfortabel is.

De Lumiduct is een elegante oplossing om gebouwen duurzamer en leefbaarder te maken. De Lumiduct is de meest effectieve oplossing als het gaat om energieopwekking in combinatie met zonwering en heeft de potentie om het energieverbruik in de gebouwde omgeving aanzienlijk te verminderen. De energieproducerende, transparante zonwering maakt het mogelijk om volledige glazen gevels te creëren die meer energie opwekken dan een gevel bedekt met conventionele siliciumzonnepanelen. De Lumiduct is commercieel gezien aantrekkelijker dan alternatieve duurzaamheidsmaatregelen vanwege de aantrekkelijke esthetiek en de extra mediafunctionaliteiten.

Voor meer informatie: www.wellsun.nl

Bron:

www.materialdistrict.com

www.wellsun.nl

0 reacties

Terug naar zoekresultaten