Menu

Transparantie is een basisvoorwaarde voor duurzaam ondernemen

Goidts, Anne avatar
8/10/2020 18:28 in De wijk van morgen

Transparantie is een basisvoorwaarde voor duurzaam ondernemen

Investeerders, overheden, stakeholders en de publieke opinie verlangen steeds meer informatie over de ecologische en sociale impact van bedrijven. Het jaarlijkse duurzaamheidsverslag of de niet-financiële rapportering van een onderneming wint dan ook aan belang. “Als bedrijf kan je het vandaag niet meer maken om niet transparant te zijn over de risico’s en opportuniteiten waar je tegenaan kijkt”, zegt Katelijne Norga, contentstrateeg bij Pantarein en hoofdredacteur van het magazine Susanova. “COVID-19 heeft die noodzaak aan transparantie alleen maar scherper gesteld.”

In het laatste kwartaal van het jaar wordt in veel bedrijven de voorbereiding van het duurzaamheidsverslag of de niet-financiële rapportering op gang getrokken. De datavergaring, het rapporteringskader, de koppeling met de SDG’s, de keuze voor digitaal of print, het leidthema: de realisatie van een duurzaamheidsverslag gaat traditioneel gepaard met hoofdbrekens en veel werk. Je zou jezelf voor minder de vraag stellen of het sop de kool waard is. Dat is het wel degelijk, menen we bij Pantarein, het contentbedrijf achter Susanova dat gespecialiseerd is in duurzaamheidscommunicatie. Want in woelige maatschappelijke tijden als deze komt het er als onderneming juist op aan om je stakeholders vertrouwen te geven. En dat betekent: inkijk geven in wat je doet en hoe je het doet.

License to operate

Katelijne Norga: “Consumenten, klanten en de maatschappij vragen steeds uitdrukkelijker dat ondernemingen transparant zijn over de topics die de samenleving aanbelangen. De impact op klimaat en biodiversiteit, de sociale omstandigheden waarin een product wordt gemaakt, de manier waarop ze omgaan met hun medewerkers en leveranciers, aan welke organisaties en projecten ze hun geld toevertrouwen. Bedrijven moeten hun license to operate steeds meer verdienen. Een duurzaamheidsverslag kan daarbij helpen. Door te documenteren wat je maatschappelijke bijdrage is en te tonen hoe je je negatieve impacts minimaliseert, geef je de samenleving de informatie waar ze recht op heeft.”

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij het besef dat de impact die je als organisatie creëert niet alleen maar positief is. Daaruit volgt de bereidheid om ook je negatieve impacts te onderzoeken en actie te ondernemen om die te aan te pakken. Een duurzaamheidsverslag is een tool om als bedrijf aan te tonen dat je die attitude hebt. Je levert de data aan die je stakeholders nodig hebben om jouw duurzaamheid tegen het licht te houden. Een MVO-strategie heeft maar waarde als ze gestoeld is op transparantie.Ecologische en sociale risico’s

Het opmaken van een duurzaamheids- of niet-financieel verslag is in Europa alleen voor grote bedrijven verplicht (zie kader). Maar ook als je onderneming niet onder de verplichting valt, zijn er goede redenen om er een te maken. Zo helpt een duurzaamheidsverslag dat volgens de regels van de kunst is opgemaakt – lees: volgens frameworks die internationaal zijn afgesproken (zie kader) – om credibiliteit op te bouwen ten opzichte van je stakeholders.

Die credibiliteit heb je als organisatie vandaag meer dan ooit nodig, gelooft Norga. “In de financiële wereld wegen de zogenaamde ESG-criteria (ecologic, social & governance) steeds zwaarder door in beslissingen over investeringen, leningen en andere financiële diensten. Bedrijven moeten zich bewust zijn van het feit dat ze morgen minder gemakkelijk toegang zullen hebben tot een investeringskrediet als ze niet zwart op wit kunnen aantonen dat ze maatschappelijk verantwoord werken.”

“Een aspect dat hierin erg belangrijk is, is dat je als bedrijf aantoont dat je oog hebt voor de risico’s waarmee je te maken kunt krijgen en die terdege onderzoekt. Ecologische en sociale risico’s zijn complexer dan traditionele bedrijfsrisico’s. Als COVID-19 één ding heeft aangetoond, dan is het wel dat financiële en niet-financiële risico’s heel dicht bij elkaar liggen. De ‘nieuwe’ risico’s zijn complex en ingrijpend. Ze vallen voor een groot deel buiten de controle van een organisatie, manifesteren zich op langere termijn en hebben een impact op vele dimensies van het bedrijf. Om daar adaptieve strategieën voor te ontwikkelen, moet je vandaag gefundeerde beslissingen kunnen nemen. Een goed duurzaamheidsverslag helpt je daarbij. Vaak wordt de term resilient gebruikt voor bedrijven die een goed risicomanagement uitbouwen en dus goed voorbereid zijn om om te gaan met schokken in hun omgeving. Studies tonen aan dat bedrijven die zo’n veerkracht al hadden opgebouwd, hun aandeel minder zagen afnemen tijdens de financiële crisis van 2008. Voor deze en toekomstige crisissen zal dat nog veel meer het geval zijn.”

Lees het volledige artikel hier.

Bron: www.susanova.be

Auteur: Susanova

Datum: 07/09/2020

Beeld: Pexels.com - schema

0 reacties

Terug naar zoekresultaten