Menu

Regeerakkoord door de bril van Kamp C

Ascione, Emiel avatar
13/10/2020 21:03 in De wijk van morgen

Regeerakkoord door de bril van Kamp C

Eindelijk is het er dan, een nieuw regeerakkoord! Een eerste lezing stemt ons hoopvol. Papier is uiteraard gewillig, maar het is een goed vertrekpunt.

De huidige crisis heeft de kwetsbaarheid van ons economisch systeem pijnlijk duidelijk gemaakt. Ter illustratie dit artikel dat u onlangs zag passeren in het VRT journaal. Het nieuwe Belgische regeerakkoord erkent het probleem en streeft naar een "meer solide en meer duurzame heropbouw". Het regeerakkoord voorziet daartoe onder andere de opmaak van een "interfederaal relance- en transitieplan". "Dit plan zal eveneens tot doel hebben om de transitie naar een duurzame en veerkrachtige economie te maken."

"Een duurzaam land" is één van de 6 prioritaire assen in het akkoord. De klimaatdoelstellingen en de Europese Green Deal worden bekrachtigd.  We lezen onder andere dat er maatregelen zullen worden genomen om de korte keten te ondersteunen en het gebruik van duurzame bouwmaterialen te stimuleren.

"Circulaire economie" krijgt een apart deelhoofdstuk in deze as en beslaat bijna een volledige pagina (p.53/84 van de nota).  Niets dan goeds dus, maar we moeten ons wel bewust zijn dat circulaire economie meer behelst dan een doorgedreven duurzaamheid. De manier waarop dit hoofdstukje hier "geparkeerd" en verwoord wordt wekt een lichte, hopelijk zeer onterechte, argwaan op. Daarom delen we graag twee inspirerende artikels voor onze beleidsmakers:

1. Duurzaamheid versus circulariteit

2. De Brusselse donut 

Beeld: pijlers circulair bouwen

0 reacties

Terug naar zoekresultaten