Menu

Renovatiegolf

Ascione, Emiel avatar
4/11/2020 09:46 in De wijk van morgen

Renovatiegolf

De Europese Commissie publiceerde haar ‘renovatiegolf’ initiatief op 14 oktober 2020 (initieel voor september gepland). Het bepaalt een visie voor de korte, middellange en lange termijn om het bestaande gebouwenbestand te renoveren. Het doel is om het percentage energierenovaties in de Europese Unie (huidig gewogen percentage is slechts 1%) de komende jaren tenminste te verdubbelen. Dit is nodig om de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en klimaat te verwezenlijken.

Lees hier het volledige artikel. 

Bron: https://www.vleva.eu/nl

Foto:  Pixabay - golven

0 reacties

Terug naar zoekresultaten