Menu

7 organisaties schrijven brief aan Vlaamse regering: ‘Steun de Europese klimaatversnelling!’

Saridaki, Maro avatar
27/11/2020 08:56 in De wijk van morgen

7 organisaties schrijven brief aan Vlaamse regering: ‘Steun de Europese klimaatversnelling!’

Op 12 december neemt de Europese Raad een positie in over de aanscherping van de 2030-doelstellingen voor broeikasgassen, van -40% naar (minstens) -55%. Onze drie gewestelijke overheden bepalen de komende dagen de Belgische positie. Een coalitie van 7 organisaties en bedrijven richt zich in een brief tot de Vlaamse regering - de enige die zich nog niet expliciet uitgesproken heeft voor versnelling. “Dit is vooral een kans”, klinkt het.

Een sterke Belgische positie is cruciaal in de komende Europese onderhandelingen. Brussel, Wallonië en het federale bevoegdheidsniveau spraken zich al uit voor de verhoogde reductiedoelstelling van -55% in 2030. De Vlaamse regering deed dat nog niet.

Versnelling om op koers te blijven voor 2050

Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot ver onder de 2 °C en streven naar een maximale opwarming van 1,5 °C, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, is klimaatneutraliteit voor 2050 in Europa een absolute must. Daarover heerst een brede wetenschappelijke consensus. 

Maar de huidige Europese reductiedoelstelling van -40% tegen 2030 volstaat niet om op koers te blijven. Daarom wil de Europese Commissie via de Green Deal de komende tien jaar een versnelling hoger schakelen.

Persbericht Avere, Belgian Offshore Platform, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen, Pixii, Energy Saving Pioneers, ODE Vlaanderen

Lees het volledige artikel op www.bondbeterleefmilieu.be

datum: 18 nov 2020

auteur: Benjamin Clarysse

bron: www.bondbeterleefmilieu.be

foto: door Patrick C. Freyer op Unsplash

0 reacties

Terug naar zoekresultaten