Menu

Vlaams Architectuurinstituut transformeert kerk tot archief- en cultuurhuis

Saridaki, Maro avatar
18/03/2021 17:47 in De wijk van morgen

Vlaams Architectuurinstituut transformeert kerk tot archief- en cultuurhuis

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) zal de komende 49 jaar de Sint-Hubertuskerk in Antwerpen in erfpacht nemen. Het VAi staat in voor het onderhoud en een passende herbestemming. 'Hubert' krijgt dus een nieuwe invulling en zal onderdak geven aan de collectie architectuurarchieven, een bibliotheek en kantoren. De kerk krijgt opnieuw een belangrijke publieke functie met plaats voor coworking, polyvalente ruimtes en een koffie- of soepbar.

Sint-Hubertuskerk

De Sint-Hubertuskerk is een neogotische kerk, opgetrokken uit donkere baksteen en natuursteen. Het gebouw is eigendom van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Berchem en is sinds enige tijd niet meer in gebruik als parochiekerk. De kerk en haar omgeving vormen een beschermd stadsgezicht. Het gebouw zelf is geen beschermd monument, maar huisvest wel een inpandig orgel dat omwille van haar historisch belang is beschermd als monument.

De herbestemming van de Sint-Hubertuskerk vindt zijn oorsprong in het parochiekerkenplan dat in 2016 werd goedgekeurd door het bisdom en de gemeenteraad. Het doel is om leegstand van de kerkgebouwen tegen te gaan en ze in goed onderhoud van een waardevolle nieuwe invulling te voorzien. De Sint-Hubertuskerk maakt hier deel van uit. AG Vespa lanceerde daarom in het najaar van 2020 een oproep naar een kandidaat-erfpachter. Het dossier van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) was daarbij volledig en best onderbouwd.

"De herbestemming van de Sint-Hubertuskerk maakt de missie van het VAi heel tastbaar. Ik zie het als een kans om op een nieuwe manier om te gaan met duurzaamheid," aldus Sofie De Caigny, directeur Vlaams Architectuurinstituut

Deels publiek toegankelijk

De erfpachtovereenkomst met het VAi wordt afgesloten voor een periode van 49 jaar. Bedoeling is dat het VAi zijn volledige collectie in de kerk zal onderbrengen. Het huidige depot in de Parochiaanstraat is namelijk te klein geworden om de groeiende collectie te beheren en te verwerken. De klimatologische omgeving en de hoogte van de kerk lenen zich perfect voor het onderbrengen van de architectuurarchieven. Naast een depot zullen ook de kantoren en de ruimte voor publiekswerking in de kerk worden voorzien.

Verder wil het VAi van de kerk ook een ontmoetingsplek creëren voor zowel partnerorganisaties, de buurt als het brede publiek. Zo zullen er in de kerk polyvalente zalen, coworking plekken en een koffie- of soepbar worden voorzien. Bovendien zal iedereen welkom zijn om in de bibliotheek de volledige collectie te raadplegen. In totaal zal zo’n 700 m² voor het publiek toegankelijk blijven.

Met de nieuwe huisvesting wil het VAi bijdragen aan maatschappelijk-ruimtelijke vraagstukken, zoals de herbestemming van kerken. De Sint-Hubertuskerk is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en op fietsafstand van deSingel, waar het VAi de publieksactiviteiten blijft waarmaken. Dit is voor het VAi belangrijk als promotor van duurzame mobiliteit en ruimtegebruik. Voor de huisvesting van de collectie wil het VAi geen nieuwe ruimte aansnijden, maar zich inbedden in het bestaande weefsel van de stad.

Lees het volledige artikel op: www.vai.be

datum: 18 maart 2021

foto: Creative Commons ArcheoNet Vlaanderen

0 reacties

Terug naar zoekresultaten