Menu

Bouwshift zit muurvast

Goidts, Anne avatar
27/04/2021 12:16 in De wijk van morgen

Bouwshift zit muurvast

Eindeloze bouwlinten, een verhakkelde open ruimte en groeiende klimaatproblemen: intussen ontkent niemand nog dat de maatschappelijke kost voor onze beroerde ruimtelijke ordening veel te hoog is. En toch hangt de met bombarie aangekondigde bouwshift vandaag aan een zijden draadje. Als Vlaanderen het overaanbod aan slecht gelegen bouwgronden niet eerst aanpakt en zich bezint over een andere schaderegeling, wordt het behoud van open ruimte een onbetaalbare operatie. 

Vera Dua schreef op 29 maart 2021 een interessant artikel op de website van Bond Beter Leefmilieu.

De nieuwe planschaderegeling (die grondeigenaars vergoedt die hun bouwmogelijkheden verliezen) waarover het Vlaams Parlement binnenkort de knoop wil doorhakken, dreigt zware gevolgen te hebben. Ofwel betekent het dat steden en gemeenten – en dus de belastingbetaler – veel meer gaan moeten betalen om open ruimte te vrijwaren. Ofwel draaien de betonmolens lustig verder. Aangezien lokale besturen nauwelijks middelen hebben voor open ruimtebeleid - en over het algemeen krap bij kas zitten - valt te vrezen dat het dat laatste wordt. Een bouwshift op papier dus?

Factuur op slag 10 keer duurder

Planschade is een vergoeding die wordt uitbetaald aan grondeigenaars wanneer hun grond niet langer in aanmerking komt om te bouwen. De huidige regeling voorziet hiervoor een vergoeding van 80% gebaseerd op geïndexeerde aankoopwaarde, enkel voor gronden aan een uitgeruste weg. Het nieuwe systeem voorziet 100% vergoeding van het waardeverlies, gebaseerd op een theoretische marktwaarde, ook voor gronden die niet aan een uitgeruste weg liggen.

De aanpassing lijkt een kleine en billijke verhoging, maar de financiële gevolgen zijn desastreus. De extra kost voor lokale overheden zou zelfs kunnen vertienvoudigen. Grond herbestemmen naar open ruimte wordt dan meteen een pak minder haalbaar. De Vlaamse regering wil op die manier naar eigen zeggen draagvlak creëren bij de grondeigenaars, maar als de bouwshift op die manier onbetaalbaar wordt, dan heeft ze dat draagvlak zelfs niet meer nodig.

Bron: www.bondbeterleefmilieu.be

Auteur: Vera Dua

Datum 29/03/2021

Beeld: Pixabay - betonnen wand

0 reacties

Terug naar zoekresultaten