Menu

Circulaire economie is groeimotor voor jobs in Vlaanderen

Goidts, Anne avatar
4/05/2021 12:09 in De wijk van morgen

Circulaire economie is groeimotor voor jobs in Vlaanderen

De werkgelegenheid in de bedrijven die werken aan de circulaire economie groeit bijna drie keer sneller dan in de ganse Vlaamse economie. Ruim 43.000 werknemers zijn al aan de slag in die zogenaamde ‘circulaire sectoren’, blijkt uit een nieuwe studie van het Steunpunt Circulaire Economie en het onderzoeksconsortium MICHELLE. “Dat de circulaire economie milieuwinst oplevert, weten we al langer, maar nu ontpopt de circulaire economie zich in Vlaanderen ook steeds meer tot een bron van jobcreatie.” zegt onderzoeker Kris Bachus.

Volgens de nieuwe studie was in 2020 zo’n 2% van de werknemers in Vlaanderen aan de slag in een circulaire sector, terwijl dit in 2008 nog 1,8% was. De groei is het grootst in de circulaire sectoren verhuur en leasing en tweedehandsverkoop; de enige circulaire sector die een daling laat optekenen is de reparatiesector. De overige circulaire sectoren, de afvalsector, restauratie van gebouwen en onderhoud van motorvoertuigen, kennen allemaal een bovengemiddelde groei.

“Het is duidelijk dat de Vlaamse economie de sprong voorwaarts moet maken naar een circulaire economie, niet enkel voor onze CO₂ uitstoot en het klimaat, maar ook voor meer duurzame jobcreatie. Het zal onze Vlaamse economie nog sterker maken. Daarom voorzie ik 45 miljoen euro in het Vlaamse Relanceplan voor onderzoek en innovatie in de circulaire economie. Zo houden we onze circulaire bedrijven productief en stomen we hen klaar voor maatschappelijke uitdagingen of trends.” - Hilde Crevits  

"De resultaten van deze studie sterken mij in mijn ambitie om onze voortrekkersrol in de circulaire economie verder te uit te bouwen en nog verdere stappen te zetten in het slimmer gebruiken van materialen en grondstoffen. Dit onderzoek bewijst dat onze inspanningen voor circulaire economie de juiste zijn.” – Zuhal Demir

Bovendien verwachten de onderzoekers dat de stijgende trend van de circulaire tewerkstelling zich ook in de toekomst zal voortzetten. Uit eerder onderzoek van het Steunpunt Circulaire Economie blijkt dat er tegen 2030 nog eens 30.000 jobs zullen bijkomen in Vlaanderen.

Bovendien zijn de schattingen van de huidige en toekomstige tewerkstelling in de circulaire economie wellicht nog een onderschatting, omdat in het onderzoek enkel sectoren worden meegeteld die voor 100 procent aan de circulaire economie toe te schrijven zijn. In realiteit zijn er echter heel wat sectoren waarin zowel circulaire als niet-circulaire activiteiten plaatsvinden, zoals de bouwsector. Voor die sectoren wordt momenteel nog onderzocht om hoeveel circulaire jobs het gaat.

Een relatief groot deel van deze bijkomende jobs zal kunnen worden ingevuld door laaggeschoolden, en heeft dus een werkloosheidsverlagend potentieel. Bovendien zijn de circulaire jobs vrij goed verspreid over Vlaanderen, wat kansen biedt voor regio’s met een hoge werkloosheid.

We zien ook een positief potentieel voor de Vlaamse sociale economie, zoals kringwinkels en maatwerkbedrijven.

Bron: ce-center.vlaanderen-circulair.be

Auteur: CE CENTER Steunpunt Circulaire Economie

Figuur: CE CENTER Steunpunt Circulaire Economie

Datum: 04/05/2021

0 reacties

Terug naar zoekresultaten