Menu

Casestudy: Circu l’air, Leuven

Penen, Kelly avatar
4/05/2021 13:55 in De wijk van morgen

Casestudy: Circu l’air, Leuven

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven besloot drie studio’s in een appartementsgebouw uit 1970 in de Fonteinstraat zo duurzaam en circulair mogelijk te renoveren. De stad heeft immers de ambitie er alles aan te doen klimaatneutraal te zijn in 2030. Het renovatieproject kreeg de naam Circu l’air, omdat het gaat om een renovatie op grote hoogte.

Vragen beantwoord door Letty de Jong, projectbeheerder bij het AGSL

Circulair?

Vanuit de ambitie voortaan zo circulair mogelijk te bouwen in eigen stad, ondertekende het AGSL in 2019 de Green Deal Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair. Kort daarna werd de circulaire renovatie van de drie studio’s van 40 m² in het appartementsgebouw in de Fonteinstraat, met projectnaam Circu l’air, omdat het een renovatie op een zekere hoogte betreft, onderwerp van een pilootproject in het kader van die ondertekening. Het AGSL stelde zichzelf als doel de studio’s in 2021 weer bewoonbaar te maken, waarna de leerlessen uit het project gebruikt zullen worden voor mogelijke opschaling en toekomstige circulaire projecten.

Er zal worden gefocust op het hergebruik van oude materialen uit de studio’s zelf of, via urban mining uit andere gebouwen in de regio. Daarnaast wordt ook ingezet op herbruikbaarheid van de toegepaste materialen door ze demontabel te installeren.

Naast een pilootproject in het kader van de Green Deal Circulair Bouwen kadert Circu l’air ook als pilootproject in het internationale Interreg-project Facilitating Reclaimed Building Materials in Northwestern Europe.

Grootste uitdaging?

Het project zit momenteel nog in ontwerpfase, maar het is al duidelijk dat er enkele uitdagingen bij komen kijken, al spreekt het AGSL liever over kansen. Zo wilde het AGSL zo veel mogelijk vrijheid laten aan de ontwerpers en uitvoerders om circulaire keuzes te maken en maakte het daarom gebruik van functionele beschrijvingen in het bestek in plaats van technische, maar het merkte dat die manier van werken ook verlammend kan werken. Ook op het vlak van planning, aanbesteding, erelonen en contracten werd zo veel als mogelijk geopteerd voor niet-traditionele patronen. Dat geldt ook voor de nakende aanstelling van aannemers.

Het AGSL verwacht wat dat laatste betreft, en ook bij het aanstellen van de leveranciers, nog wel enige complexiteit. Zullen zij allemaal ad-hoc willen inspelen op circulaire kansen? Gaan kleinere onderaannemers zomaar meegaan in het circulaire verhaal? Circulaire businessmodellen – materialen leasen in plaats van aankopen – staan eigenlijk haaks op de gangbare manier van werken van leveranciers en het AGSL zelf. Treden er nog juridische knelpunten op? Enzovoort.

Lees het volledige artikel op www.circubuild.be

Bron: www.circubuild.be
Auteur: Wouter Polspoel

Beeld: Pixabay - groene planeet de Aarde

0 reacties

Terug naar zoekresultaten