Menu

Primeur in Vlaanderen: een mobiel waterstoftankstation

Torfs, Sofie avatar
14/05/2021 11:56 in De wijk van morgen

Primeur in Vlaanderen: een mobiel waterstoftankstation

Vlaanderen heeft de ambitie om Europese koploper te worden in de waterstoftechnologie. Belangrijk daarbij is de uitrol van een doordachte waterstof(tank)structuur. Met het VIL-project Hydrolog tonen 18 bedrijven hoe ze zware, interne transportmiddelen zoals een kraan, vorklift,... kunnen laten rijden op waterstof.

Waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen

In de zoektocht naar een duurzame energiebron voor transport wordt het gebruik van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen, steeds vaker naar voren geschoven. Als speerpuntcluster voor logistiek en transport voert het VIL samen met 18 bedrijven het innovatieve project ‘Hydrolog’ uit rond het gebruik van waterstof voor interne logistieke transportmiddelen. 

Haalbare infrastructuur voor waterstoftanken

Het VIL-project Hydrolog zet in op een mobiel waterstoftankstation om zo de hoge investeringskosten voor een pijpleidingensysteem of vast station te vermijden. Het bijkomend voordeel van een mobiel waterstoftankstation is dat meerdere bedrijven er samen in kunnen investeren, waardoor de kosten voor de infrastructuur om waterstof te tanken acceptabel worden.

Waterstof als energiedrager voor zwaar intern transport

De onderzoeksresultaten in het VIL-project Hydrolog zijn veelbelovend en worden concreet getest in het havengebied bij AET en PSA voor de handling van containers. De keuze voor waterstof voor intern transportmateriaal zoals vorkliften, straddle carriers, kranen, e.d. stuit nu immers nog vaak op het probleem dat enerzijds de individuele investeringskost voor een waterstoftankstation te hoog is en anderzijds er transportmaterieel moet bestaan dat toelaat waterstof te tanken in combinatie met de batterij.

Waterstof heeft als voordeel dat het een grotere range heeft en het tanken sneller gaat dan het opladen van de batterij. Dit betekent dus een tijds- en kostbesparing.

Mobiel tankstation

In het kader van het project ‘Waterstofregio 2.0’ (Interreg Vlaanderen-Nederland) werd door Hydrolog-projectpartner WaterstofNet een mobiel waterstofvulpunt aangekocht om kortlopende demonstraties mogelijk te maken. Het tankstation levert waterstof af op een druk van 350 bar en heeft een interne opslag van 15kg aan boord en een compressor. Gekoppeld aan een externe opslag – in dit geval een tube trailer van Air Liquide – kan de trekker vlot tanken.

Primeur voor Vlaanderen

Het pilootproject toont aan dat er oplossingen op waterstof beschikbaar zijn voor een doorgedreven inzet in een veeleisende havenomgeving. Een primeur, niet alleen voor Vlaanderen, maar zelfs in Europa.

Dit project wordt mee ondersteund door VLAIO.

De 18 projectdeelnemers zijn: Aertssen, Air Liquide, Antwerp Euroterminal (AET), Brussels Airport, Delhaize, DEME, Ecosource, Engie Electrabel, Fluxys, Inovyn, Kalmar, Motrac, MPET, POM Limburg, PSA Antwerp, Rentaloc, STILL en Toyota Material Handling.

Bron: Vlaio.be

Beeld: © Vlaio: mobiel waterstoftankstation van Interreg-project 'Waterstofregio 2.0'

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen