Menu

Minister van Energie Tinne Van der Straeten over de energietransitie

Saridaki, Maro avatar
21/05/2021 17:47 in De wijk van morgen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten over de energietransitie

België is een land van samenwerking en pioniers, stelt Tinne Van der Straeten. En dat is precies waar we volgens de federale minister van Energie nood aan hebben om de energietransitie te doen slagen. “We zijn de vierde grootste producent van offshore wind ter wereld. We beschikken over ongelooflijk veel expertise en innovatie in hernieuwbare energie. Dat potentieel moeten we ten volle benutten.”

Wat vindt u van de Green Deal? Is die ambitieus genoeg? Waar ziet u kansen voor Vlaanderen en België?

Tinne Van der Straeten: “Met de Green Deal heeft Europa een duidelijke koers uitgezet voor een volledig koolstofvrije Europese Unie tegen 2050. Het is de meest ambitieuze doelstelling ooit in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook België onderschrijft die ambi­tie. Op federaal niveau gaan we er alles aan doen om de Europese ‘Fit-for-55’-doelstelling te halen: een reductie van de CO2-uitstoot met 55 procent tegen 2030. We gaan uiteraard nauw samenwer­ken met de regio’s. Want laat ons duidelijk zijn: 2030 is nu. We moeten nu investeren om de doelstellingen van 2030 te halen. Als we onze toekomst veilig willen stellen, moeten we als land ook het voortouw nemen, zodat we de energietransitie niet ondergaan maar zelf mee vormgeven. En dat kunnen we. We zijn de vierde grootste producent ter wereld op het gebied van wind op zee. We beschikken bovendien over exper­tise en innovatie in hernieuwbare energie. Dat potentieel moeten we ten volle benutten.”

Uitdagingen op het vlak van hernieuwbare energie voor Vlaanderen

Hoever staan we in Vlaanderen en België met de prioriteiten in het beleidsdomein ‘schone energie’? Wat is volgens u de grootste uitdaging voor ons land?

“De prioriteiten van de Green Deal in dat domein zijn: energie-efficiëntie en de energiesector grotendeels baseren op hernieuw­bare energiebronnen, een volledig geïntegreerde, gekoppelde en gedigitaliseerde EU-energiemarkt, en zorgen voor een betaalbare energievoorziening in de EU. We hebben op alle vlakken nog heel wat werk voor de boeg. Maar de federale regering heeft een duide­lijke koers gekozen waarbij al die elementen aan bod komen.”

“Naast een aantal gerichte maat­regelen gaat energie-efficiëntie vooral over samenwerken en her­gebruiken. De energiekringloop, zeg maar. De verwerkende indus­trie produceert bijvoorbeeld heel wat restwarmte, die gewoon verloren gaat. Die warmte kan hergebruikt worden voor bijvoor­beeld warmtenetten in woon­wijken. Er zouden meer lokale energiegemeenschappen moeten komen, zowel binnen residentiële wijken als industriële clusters.”

Lees het volledige artikel op: susanova.be

auteur: Inès Aoun

datum: 19 april 2021

foto: Ed White via Pixabay - windmolens

0 reacties

Terug naar zoekresultaten