Menu

De Europese Green Deal: Commissie stelt klimaatplan 2030 voor

Penen, Kelly avatar
26/07/2021 13:15 in De wijk van morgen

De Europese Green Deal: Commissie stelt klimaatplan 2030 voor

De Europese Commissie heeft een pakket maatregelen voorgesteld die de daling van de broeikasgasemissies moet versnellen. Het kreeg de klinkende naam ‘Fit for 55’. Er werd op voorhand vooral uitgekeken naar de hervorming van het emissiehandelssysteem. Opmerkelijk: de Europese Commissie wil dat er vanaf 2035 alleen nog emissievrije auto's worden verkocht.

Vorig jaar in december raakte alle partijen het eens: we moeten onze uitstoot met 55 procent verminderen tegen 2030 ten opzichte van 1990. Eerder stond de teller op 40 procent. Om die doelstelling te behalen, heeft de Europese Commissie nu enkele voorstellen gelanceerd.

Lees meer op susanova.be

Auteur: Inès Aoun
Bron: susanova.be
Foto © Pexels - uitstoot kerncentrales

0 reacties

Terug naar zoekresultaten