Menu

IPCC trekt aan alarmbel

Goidts, Anne avatar
9/09/2021 09:21 in De wijk van morgen

IPCC trekt aan alarmbel

Het internationale klimaatpanel IPCC lanceert vandaag opnieuw een alarmerend rapport. De opwarming van de aarde gaat steeds sneller. Zonder drastische actie is de doelstelling om de opwarming te beperken tot 1,5° of zelfs 2° Celsius onhaalbaar. Hoog tijd dat Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir haar verzet tegen meer klimaatambitie staakt. 

Het IPCC stelt in haar rapport dat de rol van de mens in de opwarming van de aarde onmiskenbaar is. Dat de omvang van de klimaatverandering ongezien is. Dat sommige veranderingen de komende honderden tot duizenden jaren niet meer om te keren zijn. Dat de klimaatverandering extreme weersomstandigheden veroorzaakt over de hele wereld: hittegolven en droogtes, hevige regenval en overstromingen. Ook in België blijven we er niet van gespaard en zullen ze frequenter worden en langer duren.

Toch is er nog hoop: een sterke en volgehouden daling in de uitstoot van broeikasgassen kan de ergste gevolgen van de klimaatverandering beperken. De voordelen op vlak van luchtkwaliteit zouden we snel voelen. Maar het kan wel tot dertig jaar duren eer de globale temperatuur zou stabiliseren.

Weerstand van minister Demir is onverantwoord

Het contrast is groot tussen de urgentie om de klimaatverandering af te remmen en de houding van Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir. De minister stelt klimaatambitie expliciet tegenover haalbaarheid en betaalbaarheid. Zo reageerde ze in juli al erg negatief op het pakket Fit for 55, de nieuwe klimaatvoorstellen van de Europese Commissie. In Vlaanderen slaagt de minister er niet in om draagvlak te creëren voor energie- en klimaatmaatregelen. Tal van vergunningen voor windmolens worden geweigerd. Het traject van de hoogspanningslijn Ventilus raakt maar niet afgeklopt. En de scheve prijsverhouding tussen elektriciteit en aardgas en stookolie blijft onaangeroerd, waardoor de doorbraak van warmtepompen en warmtenetten uitblijft.

Vlaanderen moet en kan veel beter

Het rapport laat er geen twijfel over bestaan: als we de opwarming van de aarde willen beperken, moeten we onze broeikasgasuitstoot drastisch reduceren, zo snel mogelijk. Maar daarvoor moet ons beleid gedurfder en beter gecoördineerd uit de hoek komen. 

Vlaanderen moet een constructievere houding aannemen in de Europese discussies over de Green Deal en Fit for 55. De internationale klimaattop in Glasgow in oktober biedt ook een mooie kans om ambitie te tonen. Tot slot mag Vlaanderen op Belgisch niveau haar verantwoordelijkheid niet afschuiven op de andere gewesten en moet het hoe dan ook nieuwe maatregelen opnemen in haar Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

De alarmbel klinkt. Hopelijk hoort minister Zuhal Demir ze.

Lees hier meer over het IPCC-rapport

Bron: www.bondbeterleefmilieu.be

Auteur: Benjamin Clarysse

Datum: 09/08/2021

Foto: © Pixabay - opwarming aarde

0 reacties

Terug naar zoekresultaten