Menu

Pixii ontwikkelt duurzaamheidsmeter voor renovatie Mimosawijk

Saridaki, Maro avatar
10/11/2021 09:28 in De wijk van morgen

Pixii ontwikkelt duurzaamheidsmeter voor renovatie Mimosawijk

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard voorziet een diepgaande renovatie van de Mimosawijk in Oostende. Om maximaal te kunnen scoren wat betreft duurzaamheid en circulariteit, heeft kennisplatform Pixii samen met de SHM een kwantitatieve duurzaamheidsmeter ontwikkeld.

De grootschalige renovatie van sociale woonwijken is een veeleisende maar boeiende uitdaging. Ze biedt uitzonderlijke kansen om in één beweging grote energetische winsten te scoren, de klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen en een sociaal zwakkere groep te ondersteunen. De SHM mikt hoog en wil het ontwerp aan zoveel mogelijk criteria voor duurzaamheid en circulariteit laten voldoen, maar moet wel werken binnen het strakke kader van de aanbestedingsprocedure. Duurzaamheidsmeter ook voor uitvoeringscontrole

Om de selectie van het ontwerpteam te vergemakkelijken, heeft Pixii de SHM ondersteund bij het opstellen van een beoordelingstool.

"We hebben onze tool, een spreadsheet, de duurzaamheidsmeter genoemd", zegt Uldrik Brondeel, technisch adviseur bij Pixii. "Door het kwantificeren van een heleboel criteria zoals EPB-eisen, akoestiek, hernieuwbare energie, materiaalkeuze, waterhergebruik, materialenpaspoort, toekomstbestendigheid enzovoorts kunnen we een score geven aan het voorstel van een ontwerper. Als inspiratiebron hebben we naar de GRO duurzaamheidsmeter van de Vlaamse Overheid gekeken. Het is voor De Gelukkige Haard een manier om het selectieproces te objectiveren en bovenal niets uit het oog te verliezen vóór de start van de werkzaamheden, maar ook tijdens de werken. De tool zal tijdens de uitvoering helpen om op ieder moment de duurzaamheidsambities te toetsen aan de gemaakte afspraken."

SHM Mimosawijk zoekt ambitieus ontwerpteam

Het gezochte ontwerpteam moet bestaan uit minstens een architect, een landschapsarchitect en ingenieur technieken en een ingenieur stabiliteit. De procedure zal in twee stappen verlopen. De eerste fase eindigt op 15 november 2021. Geselecteerde kandidaten kunnen hun offerte indienen. Wie werd geselecteerd dient een ontwerp voor te leggen voor 28 februari 2022 en te presenteren voor een beoordelingscommissie op 4 maart. Uiterlijk na dertig dagen kiest de jury voor één inschrijver. Geïnteresseerde architectenbureaus kunnen contact opnemen met wini.pannier@degelukkigehaard.be of inschrijven via deze link.

Ontwerpteam met klimaatrobuuste visie

"Heel belangrijk in de procedure is de visienota waarin de ontwerper laat zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van woningtypologieën, circulariteit en materialengebruik. We willen dat de verhuisbewegingen op de site daarin worden meegenomen, zodat bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven tijdens de verbouwingswerken", zegt Wini Panier, projectmedewerkster van SHM De Gelukkige Haard. "We zoeken een ontwerpteam dat binnen de beperkte speelruimte, eigen aan dit soort opdrachten, onze klimaatambities maximaal kan realiseren. We menen dat dit een heel mooi en aantrekkelijk project is door enerzijds de duurzame insteek en anderzijds de bijzondere stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit in dit project. We streven de grootste duurzaamheid na voor de renovatie van de Mimosawijk."

Mimosawijk

De modernistisch geïnspireerde Mimosawijk werd gebouwd tussen 1975 en 1980. De Gelukkige Haard bouwde hier 310 huurhuizen, 124 huurappartementen, 86 koopwoningen en 254 gegroepeerde garages. Zo worden er ongeveer 520 gezinnen gehuisvest, koop en huur samen. 

De woningen zijn vrijwel allemaal uitgevoerd in baksteen en kennen een uniforme kubistische vormgeving met een plat dak, uitkragende zijmuren, zichtbare betonnen lintelen en een betonnen kroonlijst. De wijk biedt een kwaliteitsvolle woonomgeving maar is zijn destijds vernieuwende uitstraling verloren door slijtage en technische defecten. De huisvestingsmaatschappij kent hoge onderhoudskosten, waardoor ze nauwelijks aan alle noden van de huurders voldoen.

....

Lees verder: Pixii ontwikkelt duurzaamheidsmeter voor renovatie Mimosawijk

Datum: 19 okt 2021

Bron + foto: pixii.be

0 reacties

Terug naar zoekresultaten