Menu

AR-TUR | Haal de expo Toolbox Dorpse Architectuur naar jouw dorp

Saridaki, Maro avatar
10/11/2021 13:12 in De wijk van morgen

AR-TUR | Haal de expo Toolbox Dorpse Architectuur naar jouw dorp

De reizende expo Toolbox Dorpse Architectuur kon je op 22 oktober 2021 in Kasterlee voor het eerst bezoeken. Vanaf januari 2022 kan je als gemeente deze nomadische leer- en werkplek bestellen om ook in jouw dorp te laten neerstrijken.

Met de Toolbox Dorpse Architectuur leggen we geleidelijk de vinger op wat goede architectuur is en hoe we daarover in gesprek kunnen gaan. De vraag naar dialoog is immers op vele niveaus duidelijk aanwezig. De Toolbox Dorpse Architectuur reikt een taal aan om het gesprek over de verblijfskwaliteit in dorpen te stimuleren en geeft met diverse dorpse figuren en tactieken inspiratie over duurzaam ruimtegebruik. Via de expo wordt het gesprek opgestart met diverse stakeholders zoals grondeigenaars, lokale ontwerpers, projectontwikkelaars en besturen om over de tactieken te praten en de aangereikte woordenschat in de praktijk te toetsen. De rondreizende expo licht een aantal voorbeeldprojecten toe en maakt de dorpse figuren en tactieken tastbaar. AR-TUR biedt bij deze expo een werksessie aan van 2 à 3 uur. Vooraf vindt een vooroverleg plaats om de belangrijkste uitdagingen van jouw gemeente te bespreken en nadien ontvang je een verslag met de ontwikkelde inzichten.


Het pakket voor het creëren van een leeromgeving voor één (of meerdere) dag(en) bestaat uit:

  • een vooroverleg
  • de tentoonstelling (vervoer inbegrepen)
  • een werksessie
  • een verslag op maat

Voor prijzen en meer informatie: mail naar info@ar-tur.be.

datum: 5 nov 2021

bron: ar-tur.be

foto: Pieter de Ruijter

0 reacties

Terug naar zoekresultaten