Menu

Colruyt Group investeert in circulaire bouwmethodes en materialen

Torfs, Sofie avatar
10/12/2021 18:44 in De wijk van morgen

Colruyt Group investeert in circulaire bouwmethodes en materialen

In dit eerste artikel over Colruyt Group wilt Circubuild zich verdiepen in de holistische aanpak van circulair bouwen die Colruyt Group toepast, maar ook in hun ambities en de verschillende samenwerkingen die het daarvoor opzette.

Colruyt Group streeft ernaar een referentiepunt te zijn voor duurzaam ondernemen en bewust consumeren. Ook de milieu-impact van de gebouwen en een duurzaam materiaalbeheer in gesloten kringlopen horen daarbij. Om die doelstelling te bereiken, investeert de groep onder andere in urban mining, het hergebruik van bouwelementen en circulaire bouwsystemen en materialen. Als private bouwheer, gebouwbeheerder en gebruiker van circa 860.000m² bebouwde oppervlakte beseft Colruyt Group immers dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid op te nemen heeft en wil ze graag samen met de bouwwereld werken aan een positieve impact. Aan de hand van concrete testcases van verschillende circulaire materialen en/of systemen die de groep deed, doet of nog zal doen, brengen we op Circubuild in kaart hoe Colruyt Group dit stap voor stap in de praktijk aanpakt. 

Al vanaf het prille begin van het bedrijf lopen efficiëntie en duurzaamheid hand in hand als een rode draad door de activiteiten van Colruyt Group. Het ene thema stimuleert het andere. Het efficiënter gebruik en tegengaan van verspilling van materialen verbetert de milieu-impact ervan. Zo is er reeds jaren ingezet op een zo laag mogelijk gebruik van niet-hernieuwbare, primaire grondstoffen voor verpakkingen en food- en non-foodproducten, maar evenzeer voor de gebouwen die de producten huisvesten.

Colruyt Group is een grote retailgroep van bijna 33.000 werknemers en omvat niet alleen de gekende winkels zoals Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Dreamland en Bio-Planet, maar ook een grote technische dienst, Colruyt Group Technics, van bijna 1.700 medewerkers, waartoe ook architecten, ingenieurs, schrijnwerkers, elektriciens, schilders en andere vakmensen behoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de gebouwontwerpen, de aansturing van de werven, het ontwerp en plaatsen van alle technische en elektrische installaties, de plaatsing van de inrichting alsook het onderhoud, de herstellingen en de demontage ervan.

Winkels zonder gasaansluiting

Dit laat de groep toe om de verduurzaming van haar gebouwen zeer holistisch aan te pakken en de gehele bouwketen er mee in te betrekken. De dag van vandaag zijn er al grote stappen gezet om het energiegebruik van de groep zelf zoveel mogelijk te beperken en hernieuwbaar in te vullen. Zo worden oudere winkels extra geïsoleerd en tot een optimale luchtdichtheidsgraad gebracht, zodat het mogelijk is om de koeling van de koelkamer uit te voeren met een propaanwarmtepomp en de winkel te verwarmen met warmterecuperatie. Dit laat toe om voor die winkels de gasaansluiting af te sluiten. En aangezien Colruyt Group zijn eigen elektriciteit hernieuwbaar opwekt met zonnepanelen, windmolens en warmterecuperatie, geeft dat ondertussen een significante verbetering van de milieu-impact en de CO2-uitstoot van het patrimonium.

Daarnaast wordt er nu ook meer en meer gekeken naar de gehele levenscyclus van de gebouwen en de materialen, via levenscyclusanalyses (LCA's), zodat ook de milieu-impact tijdens het ontginnen van de grondstoffen, de productie van de materialen, het gebruik en het einde van de levensduur in rekening wordt gebracht.

Lees verder op Circubuild.be

Bron: Circubuild

Foto: Colruyt Group

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen