Menu

Portfolio Open Call: een terugblik op 130 innovatieprojecten

Goidts, Anne avatar
6/02/2022 20:37 in De wijk van morgen

Portfolio Open Call: een terugblik op 130 innovatieprojecten

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden tussen 2017 en 2021 vier projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. De eerste lichtingen projecten zijn inmiddels afgerond. Van elk afgerond project maakten we een fiche over de belangrijkste resultaten en geleerde lessen. We brengen ze nu samen in een overzichtspublicatie.

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden tussen 2017 en 2021 vier projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Met de projecten willen we de theorie van de circulaire economie uittesten in de praktijk: wat werkt, wat werkt (nog) niet? Dat laat ons toe lessen te trekken voor beleid, ondernemers en maatschappij.

In 2021 nam VLAIO de fakkel van de calls over en subsidieerde met de hulp van Europese relancemiddelen 19 projecten voor circulair bouwen.

In totaal ontvingen sinds 2017 al 236 projecten steun voor ruim 20 miljoen euro.

Start in 2017

In ons portfolio blikken we terug op de afgeronde projecten van de lichtingen 2017 en 2018. Voor de projecten van latere jaargangen verwijzen we graag naar onze doenersdatabank.

In 2017 gaf Vlaanderen de start van een reeks subsidiecalls voor Circulaire Stad en Circulair Ondernemen. 63 projecten - van een veelvoud aan betrokken partners - gingen eind 2017 van start om de transitie naar een circulaire economie in te zetten. De variëteit in de projecten was groot. 15 verschillende thema’s kwamen aan bod. Die gingen van bouw, over bio-economie en voeding tot chemie en circulaire businessmodellen. Voor de eerste lichting projecten werd 4,6 miljoen euro vrijgemaakt.

Wegens succes verlengd

De call 2017 was een groot succes en kreeg in 2018 een vervolg. Ditmaal kregen 72 projecten meer dan 4,4 miljoen euro subsidie toegekend. De vraag op het terrein bleek groot: zowel in 2017 als in 2018 waren er dubbel zoveel indieningen als budget voor goedkeuringen.

Samen wat noten kraken

Geleerde lessen en ervaringen delen met andere partners uit de bedrijfswereld, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, lokale overheden, non-profit organisaties… is het hogere doel van de subsidiecalls. Meer nog, het was een uitdrukkelijke voorwaarde voor subsidi ring. Met Vlaanderen Circulair bouwden we ook af en toe wat bruggen tussen de projecten. Naast enkele specifieke ronde tafels (onder andere over textiel, educatie, Mechelse projecten en aankopen), nemen tal van projectpartners van de circulaire bouwprojecten ook deel aan de kennisdeling binnen de Green Deal Circulair Bouwen.

Projecteigenaars aan het woord

We lieten een team van journalisten en experts de boer op gaan om met Open Call-projecteigenaars te praten over hun subsidieproject. Hun bevindingen en aanbevelingen leverden een zesdelige artikelenreeks op over de open call. We namen er drie van over in dit portfolio. De hele reeks vind je op onze website.

Downoad hier het portfolio.

Bron: vlaanderen-circulair.be

Auteur: Vlaanderen Circulair

Datum: 01/02/2022

Beeld: © Vlaanderen Circulair

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen