Menu

De Ideale Woning in zee met Thermovault voor energiebesparing op elektrische boilers in huurwoningen

Verleyen, Sue-Ann avatar
23/02/2022 10:41 in De wijk van morgen

De Ideale Woning in zee met Thermovault voor energiebesparing op elektrische boilers in huurwoningen

De Ideale Woning stapte als één van de eerste sociale woonmaatschappijen mee in een proefproject met ThermoVault. Deze Belgische startup biedt een retrofit-oplossing voor de grootschalige sturing en regeling van elektrische boilers, accumulatoren en warmtepompen. In een eerste fase werden 57 sociale huurwoningen van De Ideale Woning in Edegem ermee uitgerust. Dit levert een energiebesparing op van meer dan 20 procent. Voor de huurder betekent dit een financieel voordeel van meer dan 100 euro per jaar. Het is de bedoeling om de technologie van ThermoVault verder uit te rollen in de huurwoningen van De Ideale Woning.

Een klein toestelletje dat uit het zicht kan worden gemonteerd aan de verwarmingsketel of warmteboiler: meer heeft ThermoVault niet nodig voor zijn nieuwe oplossing. Hiermee gebeurt de slimme meting, analyse en automatische sturing van de elektrische water- en ruimteverwarming. Groot voordeel is dat de modules universeel toepasbaar zijn op elk type elektrische boiler zonder dat er extra ingrepen of bijkomende installaties nodig zijn.

De tussentijdse resultaten geven alvast een rechtstreekse energiebesparing aan van meer dan 20 procent op de elektrische verwarming van water en ruimteverwarming samen. De huurder houdt per jaar meer dan 100 euro extra over in zijn portemonnee. Dit gebeurt zonder aan comfort in te boeten en zonder dat de eindgebruiker moet tussenkomen. De technologie van ThermoVault maakt het zelfs mogelijk om een melding te ontvangen van een toestel dat buitensporig veel energie verbruikt (door kalkaanslag of verstopping bijvoorbeeld) of een lekkage vertoont.

Toekomstige tariefwijzigingen

De Ideale Woning heeft de intentie om de huurwoningen prijsbewust te verhuren. Dit komt er concreet op neer dat tijdens het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van de woningen alles in het werk wordt gesteld om de woon- en leefkosten voor de huurder zo laag mogelijk te houden. De woningmaatschappij toetst alle beslissingen af aan dit criterium. Daarnaast is in het licht van de huidige energiecrisis de samenwerking met ThermoVault meer dan ooit belangrijk.

De slimme sturing van elektrische warmteboilers of accumulatoren kan de sociale huurder immers ook beschermen tegen toekomstige wijzigingen in de energieregelgeving en tariefwijzigingen. Als de woning over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, verhoogt het systeem bijkomend de zelfconsumptiegraad van de woning, wat de investering ten goede komt. Ook is het systeem compatibel met de dynamische energieprijzen die nu volop aan de orde zijn, alsook met het capaciteitstarief dat in de nabije toekomst in voege treedt. 

De elektrische warmteboilers en accumulatoren beschikken bovendien over een heel grote opslagcapaciteit die gebruikt kan worden om het transmissienet in balans te houden. Ze kunnen dienst doen als virtuele batterij wat technisch gezien al perfect mogelijk is. Door op korte, gepaste tijdstippen de consumptie uit te stellen of te vervroegen in het geval van onder- of overproductie, kan zo de balans tussen vraag en aanbod uitermate kostenefficiënt bereikt worden.

“Door de verwarmingsapparaten als opslagbatterij te gebruiken, kunnen particulieren mee helpen de transitie mogelijk te maken naar een duurzame, groene energievoorziening. In vergelijking met de thuisbatterijen die nu op de markt zijn, bieden wij tot vijf keer meer opslagcapaciteit tegen een kostprijs die vijftig keer lager ligt”, aldus Sandro Iacovella, oprichter en bezieler van ThermoVault.

In alle huurwoningen met elektrische verwarming

De terugverdientijd van het systeem bedraagt momenteel minder dan 4 jaar, enkel en alleen op basis van de intelligente sturing die stralingsverliezen reduceert, inclusief hardware en cloud-gebaseerde sturing. De Ideale Woning gaat deze oplossing gaandeweg voorzien in al haar huurwoningen met elektrische boilers. In totaal gaat het om meer dan 130 bijkomende woningen die dit jaar hiermee uitgerust worden. Dit zorgt ervoor dat de elektrische verwarmingstoestellen klaargestoomd worden voor de toekomst.

“Dankzij het innovatief toestel van de Vlaamse start-up ThermoVault kan de Ideale Woning een energiebesparing van 100 euro realiseren voor een gezin met een elektrische verwarming van water en ruimteverwarming. Dit is een belangrijke stap voorwaarts”, onderlijnt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lutgard Heyvaerts, perscoördinator voor De Ideale Woning, tel. 0475 96 32 08, info@comtext.be

Bron: De Ideale Woning

Beeld: Meettoestel boiler - © Vlaio-De Ideale Woning

0 reacties

Terug naar zoekresultaten