Menu

GHLOBO - online bevraging 'kansen voor krachtige leeromgevingen in het licht van de energietransitie?'

Grasso, Diana avatar
1/03/2022 11:57 in De wijk van morgen

GHLOBO - online bevraging 'kansen voor krachtige leeromgevingen in het licht van de energietransitie?'

GHLOBO: Sterke hybride leeromgevingen op de grens tussen onderwijs en arbeidsmarkt

We nodigen je op dinsdag 15 maart van 15u-16u30 graag uit voor een online focusgesprek samen met andere ondernemingen en scholen over ‘kansen voor leeromgevingen met oog op de energietransitie in de gebouwde omgeving?’ Jullie kans om mee de koers van toekomstig opleidingsaanbod te helpen bepalen! We moedigen je ook aan om deze uitnodiging te helpen verspreiden onder collega’s.

Met wie?

We zoeken voor de Vlaams-Nederlandse grensregio in provincie Antwerpen (VL) en regio West-Brabant (NL) zaakvoerders/leidinggevenden uit ondernemingen én vakleerkrachten/-docenten uit het beroepsgericht onderwijs actief in de vakgebieden installatie-/elektro-/koeling- & warmtetechnieken.

Concreet?

Waar we in een vorige bevraging bij ondernemingen (o.a. Campina Energie, Energie+, EQUANS, Fluvius, Geysen Academy, Nonneman Installatietechniek en Transition Heroes) focusten op competentienoden, willen we in deze stap samen met scholen én ondernemingen onderzoeken hoe we aan deze competentiebehoeften tegemoet kunnen komen via sterke leeromgevingen op de grens tussen onderwijs en beroepspraktijk.

Het gesprek wordt geleid door het ervaren onderzoeksbureau Mpiris. Mpiris bouwde o.a. via een competentieprognose over dit thema in opdracht van Flux50 heel wat expertise op.

Inschrijven?

Inschrijven voor deze online bevraging rond installatietechnieken in de gebouwde omgeving kan via deze link: DESE_DW_GHLOBO_Inschrijvingsformulier_LN_energietransitie_Onlinebevraging_20220315 (provincieantwerpen.be)

Naast deze bevraging met focus op energietransitie in de gebouwde omgeving, organiseren we op woensdag 16 maart (15u-16u30) een gelijkaardige online bevraging voor voertuigtechnieken. Wanneer dit beter aansluit bij uw (of uw collega’s) expertise en activiteiten, laat dit dan weten en wij bezorgen hiervoor de juiste uitnodiging.

Lerend netwerk energietransitie?

Dit initiatief maakt deel uit van het GHLOBO lerend netwerk energietransitie. In één oogopslag vind je hierover meer informatie. Interesse? Laat ons zeker weten dat je op de hoogte gehouden wilt worden van onze stappen en verdere initiatieven. Kortweg mag je dit (gratis) verwachten:

  • Krijg meer inzicht in welke specifieke competentie- en opleidingsbehoeften de energietransitie stelt bij middengeschoolde werknemersprofielen (bv. installatie- en voertuigtechnieken)
  • Bezoek mee innovatieve hybride leer-en simulatieplekken en laat je inspireren door andere ondernemingen, scholen in Vlaanderen en Nederland (volgend bezoek op 21 april: Bouwschool en TruckAcademy Breda)
  • Krijg hands-on inspiratie van experts over hoe leerlingen en studenten kwaliteitsvol begeleid kunnen worden

Krijg inzichten over hoe onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken in geïntegreerde leeromgevingen

GHLOBO?

GHLOBO (Grensoverstijgend Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs) wil onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Het project zet in op hybride leeromgevingen, waarmee we ervaringsgerichte leerkansen willen bieden aan leerlingen/studenten uit het beroepsonderwijs in de sectoren zorg, logistiek en energietransitie. GHLOBO is een samenwerkingsverband tussen Provincie Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool (VL) en Curio (NL).

Contact

Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Ward Nouwen van het GHLOBO-team.

Ward Nouwen, M ward.nouwen@provincieantwerpen.be T +32 3 240 52 51

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen