Menu

Innovatief bouwconcept op Technologiecampus Gent

Grasso, Diana avatar
17/03/2022 16:54 in De wijk van morgen

Innovatief bouwconcept op Technologiecampus Gent

Een rijwoning bouwen die zowel energiezuinig is in productie als in gebruik, en met bouwprincipes die dan ook nog eens gemakkelijk demonteerbaar en herbruikbaar zijn. Die uitdaging ging de onderzoekscel sociaal-ecologisch bouwen op Technologiecampus Gent het voorbije jaar aan. Op woensdag 16 maart bracht Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor wonen, een bezoek aan dit innovatieve bouwconcept. 

Als Europa haar doelstellingen wil halen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, dan zal ook de bouwsector een radicale ommezwaai moeten maken. Dertig tot vijftig procent van alle materialen die in Europa worden gebruikt, is bestemd voor de bouw. Bouwmaterialen zijn ook ‘goed’ voor ruim een derde van het Europese afval. Er is dus nood aan een meer circulaire aanpak die gebaseerd is op duurzame materialen en het hergebruik ervan.

Circulair bouwen dus, maar hoe gaat dat juist in zijn werk? Op Technologiecampus Gent van KU Leuven onderzoeken ze in het kader van het project ‘Circular Bio-based Construction Industry’ (CBCI) de mogelijke pistes. Zo is op slechts enkele weken tijd een rijwoning gebouwd als testgebouw op de campus. De woning bestaat uit grote industriële modules die als legoblokjes op en naast elkaar worden gestapeld. Hierdoor is het gebouw gemakkelijk aan te passen, uit te breiden en weer uit elkaar te halen. Het plan is om de rijwoning over enkele jaren op een andere locatie herop te bouwen.

Win-winsituatie 

“Deze bouwmethode heeft verschillende voordelen”, zegt architect Alexis Versele van de onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen. “De bouw verloopt heel snel door het industriële karakter van de modules en op het einde van de levenscyclus kan de woning ook gedemonteerd en hergebruikt worden. Zo reduceren we de hoeveelheid afval. Ook de milieu-impact is beperkt, zowel in de productiefase als tijdens het gebruik. Het is een win-winsituatie: aan de ene kant meer duurzaam materiaal en hergebruik van grondstoffen, en aan de andere kant minder energieverbruik, afval en CO2-uitstoot.”

Meer informatie

Het project ‘Circular Bio-based Construction Industry’ (CBCI) is gesubsidieerd via het Europees programma Interreg 2 Zeeën en wordt mee financieel ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen. Het betreft een samenwerking tussen diverse partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er werd een consortium van uitvoerende aannemers geselecteerd, bestaande uit Vanhout, BuildUp, ComTISEnergy, ComTISInstallations, Litobox, Renson en Open Motics. 

Bron: KU Leuven (o.b.v. persbericht)

Beeld: energiezuinige en demonteerbare rijwoning op Technologiecampus Gent © KU Leuven

0 reacties

Terug naar zoekresultaten