Menu

Sven Wuyts (Factor4) over SURE2050: "We vragen gemeentebesturen letterlijk: 'Hoeveel vierkante meter hebben jullie minimaal nodig'?"

Goidts, Anne avatar
24/05/2022 09:12 in De wijk van morgen

Sven Wuyts (Factor4) over SURE2050: "We vragen gemeentebesturen letterlijk: 'Hoeveel vierkante meter hebben jullie minimaal nodig'?"

Als partner in het project SURE2050 heeft Factor4 inmiddels al (bijna) zes gemeenten mee aan een duurzame vastgoedstrategie en een vastgoedplan geholpen. "Het gaat om Dendermonde, Harelbeke, Hove, Landen, Sint-Niklaas en Voeren", vertelt Sven Wuyts, Managing Partner bij het Antwerpse bedrijf. "Zo'n strategisch vastgoedplan is een concreet stappenplan om alle stadsgebouwen klimaatneutraal te krijgen tegen 2050." En er is ook een link met circulair bouwen, want de analyse van Factor4 is meteen ook een efficiëntieslag op het vlak van benodigde oppervlakte. "We vragen gemeentebesturen letterlijk hoeveel vierkante meter ze minimaal nodig hebben voor hun dienstverlening."

Het verduurzamen van publieke gebouwen gaat over meer dan enkel het verlagen van de energie- en de onderhoudsfactuur. De gebouwen moeten ook multifunctioneel kunnen worden ingezet, zich kunnen aanpassen aan de wijzigende noden en een gezond binnenklimaat garanderen. Het SURE2050-project, een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, FluviusHet Facilitair BedrijfKamp CDubolimburgAcasus en Factor4 wil, met 1,2 miljoen aan Europese steun in het kader van het Europese innovatieprogramma Horizon2020, daar samen met de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse overheid werk van maken en het publiek patrimonium zo toekomstbestendig, meer bepaald klimaatneutraal, maken tegen 2050.

"Met SURE2050, waarbij SURE staat voor Sustainable Public Real Estate, willen wij Vlaamse steden en gemeenten en andere publieke organisaties tot de top laten behoren in Europa op het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en van het optimaal beheer van het publiek vastgoed. Er doen een honderdtal Vlaamse steden gemeenten aan mee", vertelt Sven Wuyts, die samen met zijn collega's van Factor4 instaat voor de coaching van de steden en gemeenten.

De steden en gemeenten kunnen kiezen hoever ze willen gaan in hun engagement binnen SURE2050. Ze kunnen tal van handleidingen raadplegen of opleidingen volgen, maar de steden en gemeenten die echt doorgedreven willen inzetten op een meer duurzaam stadpatrimonium stellen daarnaast met hulp van SURE2050 ook een strategisch vastgoedplan op. "Dat is waar wij ons met Factor4 vooral mee bezighouden", vertelt Wuyts. "We maakten al zo'n plan voor Dendermonde, Harelbeke, Hove, Landen en Voeren. Voor Sint-Niklaas, toch een stad van een zekere schaal, is de strategie klaar en gaat de stad nu aan de implementatie beginnen. Voor de andere gemeenten treden we op hun vraag eerder coachend op."

QUICK SCAN OP BASIS VAN GRO

"In de steden en gemeenten die dat willen doen we onder meer een zogenaamde quick scan van de stadsgebouwen om te kijken waar ze goed scoren en waar slecht. We baseren ons daarbij onder andere op de GRO. Die is wel bedoeld voor nieuwbouw, maar wij gebruiken hem dus ook om bestaande gebouwen te beoordelen."

"De quick scans in al onze gebouwen hebben ervoor gezorgd dat we inzicht kregen in de goede en minder goede punten van het patrimonium op het vlak van duurzaamheid", vertelt Margo Maes, deskundige duurzaamheid in Hove. "Ook werd duidelijk welke zaken zo snel mogelijk aangepakt moesten worden aangepakt en welke gebouwen dus voorrang verdienden."

Er is ook een duidelijke link met de filosofie van circulair bouwen, die stelt dat niét bouwen nog altijd de meest duurzame vorm van bouwen is. "Want we gaan natuurlijk ook in dialoog met de stads- en gemeentebesturen. We vragen hen allereerst: 'Hoeveel vierkante meter hebben jullie minimaal nodig om een goede dienstverlening te garanderen?' Vervolgens willen wie die minimale oppervlakte zo energie-efficiënt mogelijk maken. Gebouwen die niet langer nodig zijn, gaan we natuurlijk niet energetisch renoveren. Die kunnen dan beter plaatsmaken voor een nieuw circulair gebouw. Gebouwen die wél nog nodig zijn maar écht niet rendabel toekomstbestendig te maken zijn, die verdwijnen op termijn uit het portfolio."

TIJDLIJN MET ACTIES

Het strategisch vastgoedplan dat wordt opgesteld op basis van de quick scans heeft de vorm van een tijdlijn tot 2050 waarop de verduurzamingsrenovaties en andere duurzaamheidsingrepen staan aangeduid. "Want het heeft geen zin om alle stadsgebouwen in één keer klimaatneutraal te maken. Dat is te duur en sommige gebouwen kunnen misschien nog een tijdje mee. Neem bijvoorbeeld een gebouw waarvan we binnen vijf jaar de ketel moeten vervangen; het is evident dat we wachten met de totaalrenovatie tot dan."

Ook de legislaturen worden aangeduid op de tijdlijn. "Op die manier ziet elk bestuur welke renovatie uit de vorige legislatuur nog aan de gang is en welke renovaties in zijn beleidsperiode zouden moeten gebeuren. Zouden, want de steden en gemeenten zijn uiteindelijk vrij om het plan al dan niet te volgen. We beseffen dat wisselende besturen de totale uitvoering van het plan mogelijks in de weg kunnen staan. Maar het gedeeltelijk gebruiken is ook al heel wat."

Koen Volckaerts, schepen van Patrimonium in Hove, is alvast van plan te volharden. "De komende maanden en jaren gaan we het duurzaam vastgoedplan omzetten in de praktijk. In de uitdaging ons patrimonium klimaatneutraal te maken moeten we verder kijken dan de huidige legislatuur, maar er is nu een draagvlak gecreëerd om er samen mee aan de slag te gaan."

Bij de tijdlijn komt ook een grafiek die toont hoe de CO2-uitstoot van het stadspatrimonium daalt naarmate de energetische renovaties zich voltrekken. "We merken dat dat voor veel besturen motiverend werkt", besluit Wuyts.

SURE2050 startte in mei 2019 en loopt 24 maanden. Lokale besturen die er nog niet mee aan de slag zijn, kunnen alsnog aansluiten. Ze krijgen dan toegang tot het leerplatform BE REEL!, waar al het leermateriaal te vinden is, inclusief een template van een strategisch vastgoedplan. Alle info vind je op de website van Factor4.

Bron: www.circubuild.be

Auteur: Wouter Polspoel

Datum: 03/05/2022

0 reacties

Terug naar zoekresultaten