Menu

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Torfs, Sofie avatar
9/06/2022 09:52 in De wijk van morgen

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

De stad Leuven heeft haar engagement om volop te kiezen voor ‘circulair bouwen’ omgezet in een actieplan. Daarin staat onder meer dat ze voortaan in de eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten circulaire principes zal integreren. Dat betekent bouwen en verbouwen met zoveel mogelijk herbruikbare bouwmaterialen. Leuven zal waar mogelijk kiezen voor het hergebruik van materialen en versterkt de rol van de Materialenbank. Bij overheidsopdrachten zal ze ook extra criteria in die zin toevoegen aan de bestekken. 

De klassieke manier van bouwen zorgt voor een enorme verspilling van kostbare materialen. Grondstoffen worden ontgonnen, vervoerd, in een gebouw verwerkt en na verloop van tijd door sloop vernietigd en afgevoerd als afval. Twee derde van de binnenlandse CO2-uitstoot is afkomstig van de ontginning, verwerking, consumptie en afdanking of, in het beste geval, de recyclage van materialen.

“Daarom stelden we een actieplan voor circulair bouwen op. We hebben als overheid een cruciale rol in het stimuleren van hergebruik van bouwmaterialen en we kunnen voor een grote impact zorgen door stedelijke bouwprojecten en regelgeving aan te passen aan de circulaire principes. Met dit plan willen we de transitie naar deze manier van bouwen versnellen”, licht schepen van Klimaat En Duurzaamheid David Dessers toe.

Meer toelichting over het actieplan lees je hier

Bron: Bouwkroniek

Beeld: Helmen ©Pixabay

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen