Menu

Verlaten fabrieksterrein wordt florerend cohousingproject Bijgaardehof

Torfs, Sofie avatar
9/06/2022 15:49 in De wijk van morgen

Verlaten fabrieksterrein wordt florerend cohousingproject Bijgaardehof

Vlak bij het centrum van Gent transformeerden BOGDAN & VAN BROECK een verlaten fabrieksterrein tot een bloeiende gemeenschap bestaande uit onder andere drie cohousinggroepen met 59 woningen, een wijkgezondheidscentrum, een circuit van collectieve binnen- en buitenruimtes en een atelier met zicht op het Bijgaardepark. Met grote inzet van het stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de stad Gent zet Bijgaardehof in op duurzaamheid en dit zowel op stedenbouwkundig als op projectniveau. Een ambitieus, gemengd programma gericht op ontmoeting en interactie voor een van de grootste cohousingprojecten van Vlaanderen. Ook LANDNey & PartnersVK Architects & Engineers en Daidalos Peutz maken deel uit van het projectteam. 

COLLECTIEF WONEN EN LEVEN IN DE STAD

Vanaf de start van dit project - met een wedstrijd georganiseerd door sogent in 2009 - was de herontwikkeling van dit verlaten fabrieksterrein voor BOGDAN & VAN BROECK een uitgelezen kans om haar ambities en visie op de ruimtelijke condities voor collectief wonen in de stad kracht bij te zetten. Meer specifiek beantwoordt Bijgaardehof aan een aantal belangrijke en voor het bureau noodzakelijke kwaliteitscriteria: stedelijke verdichting in de nabijheid van woonondersteunende diensten en openbaar vervoer; het recycleren, herwaarderen én vergroenen van een verwaarloosd brownfield langs de spoorwegen; het delen van functies om met een vergelijkbare kost een hogere leefkwaliteit te kunnen bieden; het combineren van stadsnatuur en stadslandbouw om naar een woonkwaliteit te streven die we – door de pandemie – ‘lockdown-compatibel’ wonen zijn gaan noemen. 
De inzet en visie van sogent en de Stad Gent voor de herontwikkeling van deze verlaten fabriekssite was cruciaal. Ze besloten de grond niet zomaar te verkopen aan de hoogste bieder, maar in te zetten op een programma met een sociale dynamiek en een kwalitatief masterplan. Via Energent voorzagen ze subsidies voor het winnen van geothermische warmte en ze maakten de ontsluiting via het koopcentrum ten noorden van de site mogelijk.

Hier kan je het volledige artikel lezen. 

Bron: Architectura.be

Beeld: verlaten fabriekspand ©Pixabay

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen